EvrendekiDüzen
Gökyüzündeki eşsiz düzen ,yıldızlar teknolojik aletlerinolmadığı dönemlerde geceleri kara ve denizde insanların yol bulmasına yardımcıoluyordu.Kur'an-ı Kerim de En'am Suresi 97. ayette Allahu Teala ''O, sayalerinde kara ve denizin karanlıklarındayolunuzu bulasınız diye sizin için yıldızları yaratandır''
buyurmuştur.Allah celle celalü Yunus Suresi 101.ayette''De ki : 'Göklerde ve
yerdeneler var, bir baksanıza .'Fakat ayetler ve uyarılar,inanmayan bir toplumahiçbir fayda sağlamaz.''buyurmuştur.
Evrende olağanüstü bir düzen vardı. Mesela dünya vegüneş arasındakiuzaklıkaz yada çok olsaydı bugün dünyada hayatolmazdı.Diğer gezegenlerde ise insanlar için elverişli bir ortam yoktur.
Bir yaprağı incelediğimizde yaradılışındaki mükemmelliğigörebiliriz.üzerinde inceli kalınlı birçok damarlargörürüz. Bunlar Allah-u Teâlâ tarafından hayret edilecek bir şekildeyaratılmıştır.Allahu Teala,evrendekiherşeyi hiçbir şeye muhtaçolmadan “Ol!” emri ile olduruyor ve kullarının hizmetine sunuyor.
Peygamberimiz kainattaki yaratılış ile ilgiliayetleri düşünerek okurdu.Gaşiye Suresi 17-20. ayetlerde''Deveyebakmıyorlar mı nasıl yaratılmıştır.Göğe bakmıyorlar mı, nasılyükselmiştir.Dağlara bakmıyorlarmı ,nasıl dikilmişlerdir.Yeryüzüne bakmıyorlarmı ,nasıl yayılmıştır .''ayetlerini okuduğunda başını kaldırıp gökleriseyre dalardı.
Bu gözlemleriyleAllah'ın güç ve kudretine ulaşırdı.Peygamberimizbir gece yine göğe baktı ve. ''Gerçektengöklerin ve yerin yaratılışında , gece ile gündüzün ardı ardına gelip değişimeuğramalarında akıl sahipleri için elbet ibret verici deliller vardır. '' A-liİmran suresi 190. ayetini okudu.
Efendimiz evreninkuralları ile ilgili yanlış düşünenleride uyarmıştır.ve şöyle buyurmuştur.''Bir kısım insanlar , şu güneş ve aytutulmalarını ,yıldız kaymalarının ,yeryüzündeki önemli kimselerin ölümlerisebebiyle olduğunu düşünüyorlar.Şüphesiz onlar doğru söylemiyorlar.Bu olaylar,sadece kulların ibret alacağı Allah'ın ayetlerindendir.''


Evren hem denge vedüzen aynı zamanda en güzel biçimde yaratılmıştır. Masmavi gökyüzü,çiçekler.ağaçlar, kuşlar ,yıldızlar, güneş insana huzur vermektedir.''O ki, birbiri ile ahenktar yedi göğü yaratmıştır.Rahman olan Allah'ınyaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin.Gözünü çevirde bir bak,bir bozuklukgörebiliyormusun.''Mülk suresi 3. ayet. Yine diğer bir ayette ''Üstlerindeki göğe bakmazlar mı.Onu nasıldonattık! Onda giçbir düzensizlik ve eksiklik yoktur .'' buyrulmaktadır.Kafsuresi 6. ayet
Efendimiz ''Allah'ın bütün yarattıkları güzeldir'buyurmuştur.Akıl sahipleri olarak bizlerinbu güzelliklerin farkına varmamızı istemiştir.Bir hadisi şerifteevrendeki düzen ve güzellikleri düşüneneler için ''Allah'ın en hayırlı kulları ''olarak nitelemiştir.BizlerdeEfendimiz gibi varlıkları inceleme ve onlardaki düzen ve güzellikleri görmeyeçalışmalıyız.