1. SANATÇILAR ;
  ŞİNASİ
  ZİYA PAŞA
  NAMIK KEMAL
  ŞEMSETTİN SAMİ
  AHMET VEFİK PAŞA
  AHMET MİTHAT PAŞA
  3 Kasım 1839 yılında Mustafa Reşit tarafından Gülhane Parkında Tanzimat Fermanı ilan edilmiştir. Bu ferman okunduğu parkın adıyla da anılır(Gülhane Hatt-ı Hümayün) Bu ferman ile beraber edebiyat hayatında ve sanat anlayışında yenilikler olmuştur.Avrupa’ya öğrenci yollanması ,tercüman odasının kurulması gibi
  * 1860 yılında ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval Gazetesi ile Tanzimat edebiyatı başlar.
  * Edebiyatımızda yenilikler Fransızcadan yapılan çevirilerle görülür .
  * Sanatçılar siyasi bir kimliğe sahiptir .
  * Halka düşünceleri yaymak için Edebiyatı bir araç olarak görmüşlerdir.
  * Edebi metinlerde sosyal konular işlenir .
  * Dilde sadeleşmeyi amaçlamışlardır ancak başarılı olmamışlardır.
  * Divan edebiyatına karşıdırlar(Sanatçılar Divan geleneğinden yetiştikleri için tam olarak kopamazlar.
  * Şiirde hece ölçüsü nü savunurlar ancak bir iki örnek dışında aruz ölçüsü ile yazmışlardir
  * Divan Edebiyatında parça bütünlüğü önrmliyken, tanzimatta ise konu bütünlüğü önemlidir.
  * Tanzimat şiiri işlenen konu bakımından yenidir(Vatan,Hürriyet,Eşitlik,Hak).
  * Tanzimatçılar nazım birimi olarak gazel , kaside , tercii bent . terkib-i bent ,murabba gibi Divan
 2. edebiyatı nazım birimlerini kullanmışlardır

TANZİMAT DÖNEMİNDE GAZETENİN ÖNEMİ :
* 1831 yılında ilk resmi gazetemiz olan Takvim-i Vakayi yayın hayatına başladı .’ Olayların Tarihi ‘ anlamına gelen bu gazete bir duyuru aracı olarak kullanılmıştı . Ülke ve Dünya çapında haberlerde yer vermiştir.
* 1840 yılında ilk yarı özel gazetemiz olan Ceride-i Havadis yayın hayatına başladı. bununla beraber özel gazetelerin temeli atılmış oldu .
* 1860 yılında ilk özel gazetemiz olan Tercüman-ı Ahval yayın hayatına başladı . Bu gazeteyi Agah Efendi ile İbrahim Şinasi ortak çıkarır.GazeteTürk edebiyatının başlangıcı sayılır.Bununla beraber batıdan alınan yeni edebi türlerde eserler verilmiştir .Gazete aynı zamanda ilk edebi gazete olarakta değerlendirilir.
* 1862 yılında bu sefer Şinasi Tasvir-i Efkar isimli gazeteyi tek başına çıkartır.Fikirlerin betimlenmesi,düşüncelerin açıklanması anlamına gelir.
Bunların dışında tercüman-ı Hakikat,Hürriyet,Muhbir,Vakit,Sabah,İttihat gibi isimlerde birçok gazete çıkmıştır.
* İlk mizah dergisi ise Teodor Kasap’ın çıkartmış olduğu ‘ Diyojen ‘ dir .
TANZİMAT 1. DÖNEM ÖNEMLİ BAZI YAZAR VE ŞAİRLER:
ŞİNASİ : Edebiyatımızda birçok yenliliğin öncüsüdür. Fransada bulunmuş ve Fransız Edebiyatını yakından tanımıştır .Tanzimat Edebityatının başlangıcı sayılan ilk özel gazetemiz Tercüman-ı Ahval’ı Agah Efendi ile beraber çıkartmıştı.
* 1862 yılında ise Tasvir-i Efkar gazetesini çıkarmıştır
* İlk tiyatro örneğimiz olan ‘ Şair Evlenmesi ‘ ni yazmıştır. Tek perdelik bir komedidir.
* İlk defa noktalama işaretlerini kullanmıştır ( Şair Evlenmesi)
* İlk makalemiz olan ‘ Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi ‘ ni yazmıştır.
* Klasizm ve Romantizm akımlarından etkilenmiştir.
NAMIK KEMAL : Siyaset ve düşünce kimliği ile ortaya çıkar . Edebiyatı halkı eğitmek için br araç olarak gördü.Tiyatroyu faydalı bir eğlence olarak değerlendirr.
* Vatan Şairi olarak bilinir
* Tanzimat en gür sesli kişiliğidir
* Vatan , millet , hürriyet gibi kavramları tema olarak işlemiştir.
* İlk edebi romanımız olan ‘ İntibah ‘ ı yazmıştır .
* İlk tarihi romanımız olan ‘ Cezmi ‘ yi yazmıştır.
* İlk sergilenen tiyatro özeliğini taşıyan ‘ Vatan Yahut Silistre ‘ yi yazmıştır . Oyundan sonra olaylar çıkmış ve sürgün edilmişitr.
* İlk eleştiri ‘ Tahrib- Harabat ‘ ı yazmıştır. ( Ziya Paşa ‘ nın yazmış olduğu ilk antolojimiz olan Harabat adlı eseri eleştirmek için yazmıştır.