WIN + E = Windows Gezgini
WIN + PAUSE = Sistem özellikleri
WIN + CTRL + F = Bilgisayar Bul Penceresi
WIN + F = Bul Penceresi
WIN + R = Çalıştır Penceresi WIN + M = Tüm Pencereleri Simge Durumuna Getirir
WIN + SHIFT + M = Simge Durumuna Getirilmiş Pencereleri Eski Haline Getirir
WIN + D = Masaüstüne Ulaşmayı Sağlar
WIN + TAB = Çalışan Programlar Arasında Geçiş Yapmayı Sağlar
WIN + F1 = Windows Yardım Dosyasını Açar
F1 = Varsa Yardım Görüntüler
F2 = Bir Dosyanın Veya Simgenin Adını Değiştirmek İçin Kullanılır
F3 = Bazı Programlarda Dosya Arama Penceresini Açmayı Sağlar
F4 = İnternet Explorer’da Kursörü Adres Çubuğuna Götürür
F5 = İnternet Explorer’da Sayfayı Yeniden Yükler
F5 = Bilgisayar Açılırken Basılırsa Güvenli Kip Modunda Açar, Pencere İçeriğini Yeniler
F8 = Bilgisayar Açılırken Basılırsa Açılış Türlerini Açar
F10 = Menü Çubuğuna Çıkar
F11 = Tam Ekran Ve Normal Ekrana Geçişi Sağlar
ALT + ESC = Bir Sonraki Uygulamaya Geçiş
Alt + F4 = Pencereyi Kapatır
Alt + TAB = Programlar Arasında Geçişi Sağlar
Alt + D = Dosya Menüsüne Çıkar
ALT + Z = Düzen Menüsüne Çıkar
ALT + G = Görünüm Menüsüne Çıkar
ALT + E = Ekle Menüsüne Çıkar
ALT + B = Biçim Menüsüne Çıkar
ALT + Y = Yardım Menüsüne Çıkar
ALT + BOŞLUK TUŞU = Pencerenin Sol Üst Köşesindeki Menüyü Açar
ALT + ENTER = Dosyanın Veya Simgenin Özelliklerini Görüntüler
ALT + PRİNT SCREEN = Sadece Aktif Pencerenin Görüntüsünü Panoya Alır
CTRL + SHIFT = İki Tuşu Basılı Tutarak Dosyayı Sürükleyin. Kısayol Oluşturur
CTRL = Tuşu Basılı Tutarak Dosyayı Veya Simgeyi Fare İle Sürükleyin. Kopyalar
CTRL + S = Kaydeder
CTRL + T =Microsoft Word’de Yazıyı Eğik Yazar
CTRL + SHIFT + A = Yazıyı Altı Çizili Yazar
CTRL + L = Microsoft Word’de Yazıyı Sola Yanaşık Yazar
CTRL + G = Microsoft Word’de Yazıyı Sağa Yanaşık Yazar
CTRL + R = Microsoft Word’de Yazıyı Ortalayarak Yazar
CTRL + K = Microsoft Word’de Yazıyı Kalın Yazar
CTRL + U = Microsoft Word’de Yazı Tipini Belirlemek İçin Bir Pencere açar
CTRL + ESC = Başlat menüsüne Ulaşmayı Sağlar
CTRL + Z = Son Yapılan İşlemi Geri Alır
CTRL + ALT + DELETE = İki Kere Basıldığı Zaman Bilgisayarı Yeniden Başlatır
CTRL + C = Seçili Kısmı Panoya Kopyalar
CTRL + X = Seçili Kısmı Silerek Panoya Kopyalar
CTRL + V = Penceredeki Bilgiyi Programa Alır [Yapıştırır]
CTRL + A = Tümünü Seç
CTRL + F4 = Word Excel Gibi Programlarda Bir Pencereyi Kapatır
CTRL + P = Yazıcıya Gönderir
CTRL + D = Yazıyı İki Yana Yanaşık Yazar, İnternet Explorer’da Sık Kullanılanlara Ekler
CTRL + O = İnternet Explorer’da Yeni Bir Adrese Geçiş
SHIFT + DELETE = Geri Dönüşüm Kutusuna Atmadan Siler
SHIFT + F10 = Farenin Sağ Tuşuyla Açılan Menüyü Açar
SHIFT + TAB = Kursörü Önceki Kutuya Götürür
SHIFT + F5 = Bilgisayar Açılırken Basılırsa Windows’a Girmeden Dos’a Geçer
SHIFT = Basılı Tutulursa CD’lerin Otomatik Açılmasını Engeller
BACKSPACE = Windows Gezgini Ve İnternet Explorer’da Önceki Sayfaya Gider
PRINT SCREEN = Ekran Görüntüsünü Panoya Alır
ESC = İnternet Explorer’da Yüklenen Sayfayı İptal Eder
HOME = İnternet Explorer’da Sayfanın Başına Gelmeyi Sağlar
END = İnternet Explorer’da Sayfanın Sonuna Gelmeyi Sağlar