CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ;
HÜCRE: Tüm canlılar hücrelerden oluşmuştur. Sayısına göre iki çeşit hücresel yapı vardır bunlar tek hücreliler ve çok hücrelilerdir. Tek hücreliler;Amip,Bakteri,Öglenave paramezyumdur. Çok hücreliler ise;Bitkiler,Hayvanlar ve Bakterilerdir. Hücre yapısına görede prokaryot ve ökaryot olmak üzere ikiye ayrılır.Prokaryot Canlı; Belirli bir zarla çevrili çekirdekleri ve organelleri olmayan basit yapılı (az gelişmiş) canlıdır. Ökaryot Canlı ise tam tersi belirli bir zarla çevrili çekirdekleri ve organelleri olan çok gelişmiş yapılı canlıdır.
BESLENME: Ototrof (üreticiler) ve Hetetrof (tüketiciler). Ototrof canlı kendi besinini kendisi yapar yani üreticilerdir buna örnek olarak da bitkileri verebiliriz bildiğiniz üzere bitkiler fotosentez yapar. Hetetrof canlı ise kendi besinini hazır olarak alan yani tüketicilerdir buna örnek olarak da mantarlar ve hayvanları örnek verebiliriz. OMNİVOR (OTÇUL),KERNİVOR (ETÇİL),hERBİVOR (Hem Etçil Hem Otçul)…Modifikasyon~Kalıtsal Değil. Mutasyon~Kalıtsal.
SOLUNUM: İki çeşit solunum vardır Oksijenli ve Oksijensiz olmak üzere. 1 Oksijenli Solunum ( aerobik ). C6H12+6O2>>>6CO2+6H2O+38ATP. 2 Oksijensiz Solunum ( anaerobik ) C6H12O6>>>laktik asit+ 2ATP
ÜREME: Canlılar neslini devam ettirmek için üremeye ihtiyaç duyar.
BOŞALTMA:
İnsanda >>> H2O+Tuz>>> Deriden Terleme ~~~~~ H2O+CO2>>> Akciğerden Solunum ~~~~~~ NH3+H2O>>> Böbrek
METEBOLİZMA: Yapım,Yıkım. Canlı hücrede geçen tüm biyokimyasal tepkimeler. 1 Anabolizma=Yapım, küçük moleküllerin birleşerek büyük moleküller oluşturması. 2 Katabolizma=Yıkım, büyük moleküller kendinin oluşturan yapılara parçalanması.
CANLILARIN ÜREME ÇEŞİTLERİ:
Canlılar mayoz ve mitoz olmak üzere iki şekilde ürerler .Veya her ikisini kullanarak ürerler Şimdi bunlara bir göz atalım;
MAYOZ BÖLÜNME (Eşeyli Üreme): bir hücrenin bölünerek genelde gamet olarak adlandırılan haploit hücrelere bölündüğü hücresel bir süreçtir . Mitoz bölünme ile alakası yoktur . Mayoz bölünme eşeyli üreme için gereklidir bu yüzden sadece tek hücreli canlılarda görülür.
Mayozoun bölünme mekanizması döllenme sırasında birleşen iki genom ile eşteş bir olaydır çünkü her ebeveynden gelen kromozomlar mayoz sırasında rekombinasyona uğrarlar.Dolayısısyla her gamet ve her zigot kendi DNA sında kendine özgü bir şekilde ortaya
çıkacaktır.
MİTOZ BÖLÜNME(Eşeysiz Üreme) : Ana hücrenin bölünerek iki yeni oluşturmasına mitoz bölünme denir.
Mitoz bölünme sonucunda bütün organelleri ve diğer elemanları birbirine benzeyen iki hücre ortaya çıkar.Mitoz bölünme yanlızca çok hücreli canlılarda meydena gelir.
NOT : Çekirdeği olmayan prokaryat hücreler ise fission denilen bir bölünme şekliyle ürerler.
Zigot oluştan sonra başlayan mitoz bölünme olayı , organizma belli bir büyüklüğe gelene kadar devam eder ,hatta bazı hücrelerde (kemik iliği vb.) hayat boyu bölünme devam eder
alıntıdır