Zaman Kelimesinin Eşanlamlısı : vakit kelimesidir.