DOĞAL OLAYLARININ MADDELERE ETKİSİ
Doğa olaylarından;
» Rüzgar,
» Akarsu,
» Yağmur,
» Sıcaklık değişimi gibi olaylar maddeyi değiştirir.

RÜZGAR
» Maddelerin yerlerini değiştirir,
» Aşınmasına, ufalanmasına ve şekillerinin değişmesine neden olur.
» Ekilebilen verimli toprakların sürüklenerek yok olmasına (erozyon) neden olur.

AKARSU
Akarsular kayaları ve toprakları aşındırarak uzun yıllar sonra vadileri oluşturur. Ayrıca beraberinde taşıdıkları kum, toprak, çakıl vb. maddelerle deniz ve göl kenarlarında delta oluşturur.

YAĞMUR
Şiddetli yağmur eriyen kar suları sele dönüşerek;
» Toprak ve kayaları aşındırarak şekillerini değiştirir.
» Tarım alanlarına zarar verir.
» Yolları, köprüleri, evleri vb. yıkar, mal ve can kaybına neden olur.
» Tarihi eserler ve eski yapılara zarar verir.
» Hava kirliliği durumunda, asit yağmurları oluşturarak, tarım alanına, ormanlara ve tüm canlılara zarar verir.

Yağmur suları ve rüzgarın aşındırma etkisiyle bazı bölgelerde mantara benzer ilginç yapılar oluşmuştur. Örneğin: Peri bacaları.

SICAKLIK DEĞİŞİMİ
Yüksek sıcakta ve ya ortam sıcaklığının gece ile gündüz arasında büyük farklılık gösterdiği yerlerde: Doğal ve yapay maddelerin yapıları değişir, bozulmaya uğrarlar. Örneğin; kayaçların arasında biriken su donar. Donan su kaynaçların parçalanmasına neden olur. Kaynaçlar rüzgarın ve suyun aşırması sonucu toprağa dönüşür.

alıntıdır