STRUCTURE

Bildiğiniz gibi şimdiki zamanda fiiller “am, is, are” fiillerinden sonra –ing eki almaktaydılar. Şimdiki zaman soru cümlesi oluştururken kullanılan fiil ise düz cümlede olduğu gibi “to be” fiilidir. Soru yapısına ait açıklamaları ve kullanımlarına ait örnekleri aşağıda inceleyelim.

Soru Yapısı:
Şimdiki zaman soru yapısında ‘to be’ fiili kullanılmaktadır. “to be” fiili birinci tekil şahısta “am”, üçüncü tekil şahısta “is”, diğer şahıslarda ise “are” şeklini almaktadır. Yani soru cümlesi “am” “is” veya “are” fiilleri ile başlamaktadır. Şimdiki zaman soru cümleleri sadece bu fiillerle değil aynı zamanda “when, who, where, what” gibi daha önce incelediğimiz “ne zaman, kim, nerede, ne” gibi soru kelimeleri ile de başlayabilmektedir. Aşağıda bunlara ait örnekleri inceleyelim.

Örnek:
**Is she cooking? O kız yemek mi pişiriyor?
**Are you hungry? Aç mısınız?
**When are you coming? Ne zaman geliyorsun?
**Where is she going? O kız nereye gidiyor?

Olumsuz Cümle Yapısı:
Şimdiki zaman olumsuz cümle yapısında “to be” fiili arkasına “not” kelimesini alır. Birinci tekil şahısta “am not”, üçüncü tekil şahısta “isn’t”, diğer şahıslarda ise “aren’t” şeklinde kısa olarak yazılırlar. Bu ifadelerden sonra gelen fiil –ing takısı alır ve cümle olumsuz olduğu için fiilin yapılmadığını belirtir. Aşağıda bunlara ait örnekleri inceleyelim.

Örnek:
**I am not swimming today. Bugün yüzmüyorum.
**She isn’t buying shoes. O kız ayakkabı almıyor.
**They aren’t making cake. Onlar kek yapmıyorlar.
**Ayşe isn’t running with us. Ayşe bizimle koşmuyor.
alıntıdır