1. Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme.
2. Hesap işleriyle uğraşma.
3. Hesapların bütünü.
4. Hesap işlerinin yürütüldüğü yer, saymanlık
Örnek: Nedir bu benim çilem / Hesap bilmem / Muhasebede memurum. O. Rifat
örnek: Hesap işleriyle biz ilgilenmiyoruz, muhasebe bürosuna gideceksiniz.