suçlama kelimesinin eş anlamlısı: itham kelimesidir
suçlamak: itham etmek