suç kelimesinin eş anlamlısı: kabahat, cürüm kelimeleridir.
cürüm işlemek: suç işlemek