sözleşme kelimesinin eş anlamlısı: mukavele, akit kelimeleridir.