söz kelimesinin eş anlamlısı: laf, kelime, lakırdı kelimeleridir.