rivayet kelimesinin eş anlamlısı: şayia, söylenti kelimeleridir.