Riayet kelimesinin eş anlamlısı: saygı, uyma, ağırlama kelimeleridir.