Anadolu'yu aydınlatan meşhur Allah dostlarındandır.
On dördüncü yüz yılda yaşamıştır.
Kanuni'nin padişahlık döneminde, Isparta valisi Hızır Bey, alimleri ve velileri çok sever, hürmet ve himaye ederdi.
Berdeî Sultan Hazretleri de Hızır Bey'in daveti üzerine Horasan'dan Anadolu'ya gelmiş, Eğridir'de, Eğridir gölünün kenarında, Mezar-ı Şerif denilen yerde yerleşmiştir. Kabri oradadır.
Şeyhülislam Berdeî diye de tanınır.
Hızır Bey, Berdeî Sultan'la Mekke'de bir hac sırasında tanışmışlardır.
Yapılan daveti kabul eden Hazret için Hızır Bey hac dönüşünde bilinen dergahı yaptırmış, bir yıl sonra da Berdeî Hazretleri Eğridir'e teşrif etmişlerdir.
Gelişlerinde on altı oğlunu ve kırk talebesini de birlikte getirdi.
Gelirken yolda İran'ın Hoy şehrine uğradı.
Oradan da sonradan hem birinci halifesi hem de damadı olacak Piri Halife Muhammed Efendi'yi de yanına aldı.
Eğridir'de yerleştikten altı ay sonra Pîri Halife Muhammed Efendiye hilafet verdi ve kızı ile evlendirdi.
Bu evlilikten, evliyanın meşhurlarından Muhammed Çelebi Sultan dünyaya geldi.
Kendinden sonra meşhur talebesi ve damadı Pîri Halife Muhammed Efendi Hazretleri, insanlara rehberlik edip, çok değerli hizmetlerde bulundu.
Bu zatın oğlu olan Muhammed Çelebi Sultan ve torunu Şeyh Burhaneddin Hazretleri de o dergahta yetişen meşhur velilerdendir.
alıntıdır