16 yaşından küçükler, ev ve süs hayvanı sahibi olamayacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ''Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama
Yönetmeliği''ne göre, 16 yaşından küçükler, ev ve süs hayvanı sahibi olamayacak.

Pitbull Terrier ve Japanese Tosa gibi çevresine tehlike arz eden hayvanlar sahiplenilemeyecek, üretilemeyecek, satılamayacak. Sahipli hayvanlarda kısırlaştırma esas olacak. Hayvan sahiplerinin, hayvanlarını yavrulatmak istemesi halinde, doğacak yavruları belediyeye bildirerek kayıt altına aldıracak, bakacak veya dağıtımını yapacak.

Ev ve süs hayvanlarından kedi ve köpek sahibi kişiler, sahip olduğu hayvanı bağlı bulunduğu belediyeye, en geç 30 gün içerisinde kayıt yaptırmakla yükümlü olacak. Kayıtlar ticari amaçla kullanılamayacak.

Sahiplenilen hayvanlar terk edilemeyecek, ancak yeniden sahiplendirme yapılabilecek ya da geçici hayvan bakımevlerine teslim edilebilecek. Ev ve süs hayvanı satan kişiler, bu hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim programına katılarak, sertifika almakla yükümlü olacak.

Ev ve süs hayvanı satışı yapılan işyerlerinin sahipleri, bulundurdukları kedi ve köpek gibi mikroçip takılması uygun hayvanlara, veteriner hekim tarafından mikroçip taktırarak kayıt altına alacak. Satıcılar, hayvanları alanları bakım konusunda bilgilendirecek.

Yönetmeliğe göre, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar belediyelerce toplanacak. Belediyeler bu amaçlarla ehil kişilerden oluşan ekipler kuracak. Eziyet edilmeden toplanan hayvanların herhangi bir zarar görmemesi için tüm önlemler alınacak. Sahipsiz hayvanlar, nakliye araçlarında kafesler içerisinde taşınarak, geçici akımevlerinde kısırlaştırılıp, aşılattırıldıktan sonra bırakılacak.

Sahipsiz hayvanlar öncelikle kafes ve ağ kullanılarak yakalanacak.Bu metotlarla yakalamanın mümkün olmadığı durumlarda yakalama sopasıyla da yakalama yapılabilecek. Uyuşturucu tüfekle yakalama ancak veteriner hekim kontrolü altında yapılabilecek.

Önlemlere rağmen nakil esnasında ölen sahipsiz hayvanlar derhal diğerlerinden ayrılarak, belediyelerce belirlenmiş derin çukurlara gömülerek üzeri toprakla örtülecek.

Geçici bakımevlerine getirilen sahipsiz hayvanlar kayıt altına alınacak ve muayene edilecek.
alıntıdır.