Bu hayvan türünün zihinsel faaliyetlerini ölçmek için çeşitli testler ortaya konulmuştur. Bunlar maalesef güvenilirliği kanıtlanmamış testlerdir, ancak hayvanların, değişik ekolojik çevrelere uyum sağlama yeteneklerinin karşılaştırılması daha objektif veriler sağlayan bir yöntemdir.
Bu amaçla genellikle iki yaklaşım şekli benimsenmiştir: Biri evrimsel, diğeri ise ekolojik yaklaşım.

Evrimsel yaklaşımda, beynin büyüklüğü ölçülür. Özellikle, beynin temel vücut fonksiyonları için ayırdığı bölümün dışında kalan kısmı ölçülür ve birim olarak EQ (Encephalisation Quotient) kullanılır. EQ birimi beyinin, zihinsel işlevler için ayrılan kısmın büyüklüğüne işaret eder. Köpeğin EQ’su kendininkinden % 38 oranında daha fazla gelişmiştir. Buna paralel olarak, köpekte koku korteksi, kedide ise işitme korteksi daha büyüktür. Çevresel olaylara tepkilerin değerlendirildiği ekolojik yaklaşım ise evcil hayvanlara daha az uyarlanabilir bir yöntemdir. Bu yaklaşıma, yol bulabilme davranışları örnek gösterilebilir. Kedilerin zihinsel olarak çevrelerinin haritasını çıkarabildiği ispatlanmıştır. Köpek geçtiği yolları hatırlar ama geçmediği yolları doğru olarak tahmin etme yeteneği kedininkinden azdır; zira kediler, uzun mesafe avcıları olup, zihinsel harita onlar için yaşamsal öneme sahiptir.
Kaynak : Doç. Dr. Tamer Dodurka
Alıntıdır