Açı Kapatma: (Closing preferred angle) : Blok yapmakta olan oyuncuların yan yana gelememe durumunda görev aldıkları alanı kapatmak için uğraş vermeleri.
Açık Top: (Deep Set ) : Açık top oyun, fileden uzakta kurulur ve smaç hücum çizgisi yakınında gerçekleşecek şekilde tasarlanır. Bu kurgular, blok oyuncularının zamanlamasını bozmayı amaçlar.
Adam Adama Blok: (Man to man block) : Blokçuların birer hücumcuyu alarak birbirlerine yardım etmeden hücümcuya bire bir blok yapmaları durumu.
Adımlama: (approaching) : Smaç vuruşunun topa yanaşma tekniğinde ayakların yaptığı hareket.
Alan Savunması: (Perimeter Defense) :Arka hat defans oyuncularının, bitiş çizgisinden ve yan çizgilerden bir metre içerisi ile üç metre çizgisi arasında kalan alanda çalışması.
Altı-İki: (Six-Two) : Dört vurucu ve iki oyun kurucu kullanan altı oyunculu bir hücum yöntemi. Oyun kurucular ön hatta olduklarında vurucu, arka hatta olduklarında pasördür.
Arka Dublaj: (Back coverage) : Sahanın gerisinde kalarak arka alana gelecek topları bekleme.
Plase: (Dink) : Topa yavaşça vurulmasıdır; genellikle bloğun yanından veya üstünden aşırtılır. Ayrıca, topu filenin yakınında, defanstaki bir açığa doğru başarıyla göndermek anlamına gelir.
Pozisyon Hatası: (Position fault) : Servis atılırken veya servis karşılanırken hakem işaretini vermeden oyuncuların birbirlerinin önüne, sağına ve soluna geçiş yapmaları.
Parmak Pas:Yüksekten gelen topu, takım arkadaşına pas kaldırmak için kullanılan topa vuruş şekli.
Manşet:Top, parmak pas vuramayacak kadar alçak olursa, elleri birleeştirip kolları
gergin tutarakkullanılan savunma biçimi.
Smaç:Kaldırılan pasa adım alarak iki veya dört numarada bulunan oyuncuların hücum için kullanılan topa vurma biçimi. alıntıdır