1.2.
3. 2x-7y+1=0 doğrusuna dik olan doğrunun eğimi nedir?4. A(2,-4) noktasından geçen ve 3y+2x+1= 0
doğrusuna paralel olan doğrunun denklemi hangisidir?


A) 2x – 3y – 8= 0 B) 2x +3y – 8 = 0
C) 2x+3y+8 = 0 D) -2x+3y+16 = 0
E) 2x+3y+16 = 0
5. A(5,7) noktasının simetrilerini karşılarına yazınız.

x-eksenine göre simetriği

y-eksenine göre simetriği

y=x eksenine göre simetriği

y=-x eksenine göre simetriği

orijine göre simetriği
6. A(3,5) noktasının y – 3x+5=0 doğrusuna uzaklığı kaç birimdir?

7. (k+1) x + ky + 4 = 0 doğrusunun A(2,4)
noktasından geçmesi için k ne olmalıdır?


A) B) C) 1 D) E) -1


8.
9.

10. Şekle göre açısı kaç derecedir?