2005-2006 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI K.DİNLER TARİHİ II. DÖNEM ORTAK YAZILISI
S-1Hıristiyanların üçlü inanç sistemine ne denir?
a)cedid b)teklik c)teslis d)tashih
S-2Hıristiyanlığa göre Hz. İsa ne olarak kabul edilir)
a)yaratıcı b)kurtarıcı c)takdis eden d)baba
S-3Her sabah ibadetinde ‘’Geciktiği halde mesihin geleceğine inanırım’’ diyen din mensupları kimdir?
a)Hıristiyanlar b)Müslümanlar c)Budistler d)Yahudiler
S-4Sinagok Türkiye de hangi isimle anılır?
a)Havra b)Doom c)Mezuza d)Şapel
S-5Tora hangi kitabın diğer bir söylenişidir?
a)Zebur b)İncil c)Ahdi cedid d)Tevrat
S-6Aşağıdakilerden hangisi protestan mezhebinin özelliği değildir?
a)İncilin yorumu yapılır b)Rahipler evlenebilir c)Günah çıkarma vardır d)Hz.Meryem’e önem verilmez
S-7 Tanrı Yehovanın ismini söylemeyen Yahudiler ona nasıl hitap ederler?
a)Adonay b)Elohim c)Baba d)İsrail
S-8Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın temel özelliklerinden değildir?
a)Ruhbanlık yoktur b)Bir kavme aittir c)Son ilahi dindir d)Asli günah yoktur
S-9Budizmin temel hedefi insanı yegane kurtuluş yolu olan mutluluk noktasına ulaştırmaktır. Erişilmesi istenen bu nokta nedir?
a)Nirvana b)Yoga c)Meditasyon d)Reankarnasyon
S-10Aşağıdakilerden hangisi İslam inancı içinde yer almaz?
a)Ahiret b)Melek c)Kutsal ruh d)Kitap
S-11Kur’an da ‘’Nasrani’’ olarak hitap edilen din mesubu hangisidir?
a)Yahudi b)Hıristiyan c)Mecusi d)Müşrik
S-12Merkezi İstanbul olan Hıristiyan mezhebi hangisidir?
a)Ortodoks b)Protestan c)Katolik d)Reformist
S-13Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammet(as)ın doğum ve ölüm tarihidir?
a)570-632 b)571-632 c)571-633 d)561-632
S-14Aşağıdakilerden hangisi Hindu kastı değildir?
a)Brahmanlar b)Sudra c)Vesayet d)Vaisya
S-15Aşağıdakilerden hangisi İslam da Hac ibadeti ile ilgili bir kavram değildir?
a)Arafat b)Mescidi kıbleteyn c)Mikat d)Kabe
S-16Aşağıdaki dinlerden hangisinde Mesihlik kavramı dinin inanç sistemi içerisinde yer almaz?
a)Budizm b)Yahudilik c)Hıristiyanlık d)İslamiyet
S-17Hıristiyanlıkla özdeşleşen ve dinini yaymakla görevli olan kişiye ne denir?
a)Misyoner b)Keşiş c)Mücahit d)Tebliğci

S-18Aşağıdakilerden hangisi teslisin unsurlarından değildir?
a)Baba b)Kutsal ruh c)Oğul d)Hz. Meryem
S-19Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyan sakramentlerinden birisi değildir?
a)Kuvvetlendirme ayini b)Ekmek-şarap ayini c)Boşanma ayini d)Vaftiz ayini
S-20Aşağıdakilerden hangisi Yahudi inanç sistemine göre bir insan inanç kategorisi değildir?
a)Yahudi b)Nuhi c)Putperest d)İsevi
S-21Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
a)Hıristiyan-havra b)Hıristiyan-sinagog c)Yahudi-havra d)Yahudi-kilise
S-22Ayette’’İnanlara en Şiddetli düşmanlar olarak.........bulursun’’ diye tanımlanan inanç insanı kimdir?
a)Hıristiyanlar b)Yahudiler c)Keşişler d)Bilginler
S-23Yahudiler Davut soyundan bir mesihin geleceğine inanırlar.Hıristiyanlar,Yahudilerin bu bekledikleri mesihin kim olduğunu savunurlar?
a)Hz. İsa b)Hz. Musa c)Hz. Zekeriyya d)Hiçbiri
S-24Hıristiyan inancına göre Hz. Adem ve Havva’nın cennetten çıkmalarına sebep olan ve daha sonraki insanlara da doğumla geçtiğine inanılan suça ne denir?
a)Asıl hata b)Asli günah c)Asli gerçek d)Kesbi günah
alıntıdır