2005-2006 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 11-A SINIFI II.DÖNEM I. KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ YAZILISI CEVAP ANAHTARI

S-1 Ülkemizde tarihi Hıristiyan gruplar olarak hangileri bulunmaktadır?
C-Rumlar, Ermeniler, Süryaniler ve Arap Ortodokslar bulunmaktadır. Bunun yanında misyonerlik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan Katolik ve Protestan gruplar da vardır.

S-2 Türkiye topraklarındaki Yahudi nüfusunun çoğalması ne zaman olmuştur?
C- 1942 yılında gerçekleşen İspanya sürgününden sonra olmuştur.

S-3 Saba taycılar nasıl bir inanç sistemi geliştirmişlerdir, özünü ne oluşturmaktadır?
C- Müslüman görüntüsü altında Ortodoks Yahudilikten farklı olarak Tevrat kabbala ekolüne bağlı olarak bir sistem geliştirmişlerdir. Sistemlerinin özünü Mesih beklentisi oluşturmaktadır.

S-4 Türkiye de Yahudi ve Hıristiyan grupların başında bulunan temsilcileri kimlerdir?
C- Yahudilerin başında İstanbul’daki Hahambaşılık , Hıristiyanların başında da İstanbul da ki Fener Rum Ortodoks Patrik hanesi bulunmaktadır.

S-5 Budizm deki Nirvana neyi ifade eder?
C- Defalarca dünyaya gelme çemberinden kurtulmayı ifade eder.

S-6 İslam’ın dini anlamını yazınız
C- Yüce Allah’a Teslim olup ona itaat etmek, Hz. Muhammed’in tebliğ ettiği her şeyi bütün varlığıyla benimsemek ve bunu yaşantısında göstermektir.

S-7 Budizmin ortaya çıkış nedenleri nelerdir?
C- Hinduizm in çok tanrıcılığına , Brahman denilen din adamlarının otoritesine ve kast sistemine bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.

S-8 Hinduizme göre hayatın amacı nelerdir?
C- Hayatın dört amacı vardır. Bunlar; Dürüstlük , helal kazanç , mutluluk ve kurtuluştur

S-9 Hinduizmdeki karma inancı neye denir?
C- Kişinin kaderini belirleyen iş ve amellere karma denir.

S-10 Kur’an-ı Kermde Hz. İbrahim’in nasıl bir inanca sahip olduğu belirtilir?
C- Hz. İbrahim’in Yahudi ve Hıristiyan olmadığı ancak onun Hanif bir Müslüman olduğu belirtilir
alıntıdır