Birleştirilmiş sınıflar 4-5 1.dönem sene başı zümre toplantı tutanağıdır
hazırlayan arkadaşlara teşekkür ederiz.