Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Seminer Çalışması