İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

05.09.2008 , Cuma günü ,Saat 13.00.de,okulumuz 1-A sınıfında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere , 1 -A sınıfı veli toplantısı yapmak istiyorum.
Gereğini müsaadelerinize arz ederim.

03.09.2008

1/A Sınıf Öğrt.


GÜNDEM MADDELERİ
1.Açılış ve yoklama
2.Saygı duruşu
3.Sınıf öğretmeninin kendini tanıtması
4.Öğrencilerin ihtiyaç listesinin belirtilmesi,
5.Öğrencilerin beslenme,temizlik ve düzenleri
6.Öğrencilerin devam devamsızlıkları
7..Öğrenci başarısında anlamlı ve seri okumanın,yazılı anlatım
becerisinin,olumlu davranış, sorumluluk duygusu kazanmanın ve sınıf
ortamına uyum sağlamanın önemi.
8..Öğrenci başarısında veliye düşen görevler.
9..Olumlu davranışlar kazandırmada öğretmen-veli işbirliği Sınıf Aile Birliği
Veli seçimi
10. Dilek ve temenniler.
11. Kapanış


03.09.2008

Müdürü
VELİ TOPLANTI TUTANAĞI

05.09.2008 Cuma günü 13:00da ilişikte imzası bulunan velilerle yukarıdaki gündem maddeleri dahilinde veli toplantısı yapılmış, velilere toplantıya katıldıkları için teşekkür edilerek kendi öğrencilerinin oturdukları sıralara oturtulmuştur.
1.Öğrenci isimleri gelen velilerin tespiti amacıyla okundu.Katılanların imzaları alındı.
2.Sınıf öğretmeni ......kendini tanıttı.Öğretmenlik mesleğinde 17. yılını yaşadığını belirtti.
3.Sınıf öğretmeni ............tarafından bu yıl öğrencilerin kullanacağı araç gereçlerin listesini tahtaya yazdı. Velilerin bunları en kısa zamanda temin etmelerini söyledi.
4. Haftalık temizlikleri, günlük el, yüz, diş temizlikleri ve elbise temizliklerinin genel olarak önemi anlatıldı. Bu yaşlarda kazanacağı davranışların tüm hayatlarını etkileyeceği hatırlatılarak tavsiyelerde bulunuldu. Veliler de tavsiyelere uyacaklarını söylediler.
İçinde bulunduğumuz mevsim şartlarında çocukların çok sık hastalanabilecekleri dolayısıyla giyimlerine dikkat edilmesi, tatil günlerinde terlemelerine neden olacak etkinliklerden uzak tutulmalarının önemi velilere genel olarak hatırlatıldı.Ayrıca beslenmelerine de dikkat etmemiz gerektiğini bunun için mutlaka beslenme çantalarına yiyecek koymaları gerektiği,tarafımdan da haftalık beslenme listesi oluşturulabileceği bu doğrultuda beslenme çantası hazırlanabileceği ................ tarafından belirtildi.
5. Okulda yapılan şeylerin anne baba tarafından desteklenmediği sürece okul eğitiminde başarıya ulaşmanın olası olmadığı belirtildi.Eğitimin ailede başladığı kişilik yapısının temel davranışları büyük ölçüde ailede elde edildiği anlatıldı.Tembel-çalışkan- doğrucu-çalışkan, pısırık-girişken, bencil gibi kişiliklerin ailede başladığı anlatıldı.Okulun ülkemiz için önemi anlatıldı.Davet edilmeyi beklemeden okulun kendi okulları olduğu ve okullarına sahip çıkarak kendi geleceklerine sahip çıkacakları anlatıldı.Başarıda okul,öğrenci, aile ortamının vazgeçilmez üçlü sac ayağı olduğu hatırlatılarak birinin eksikliği dengeyi bozacağından işin bilincinde olan sorumluluk sahibi velilere ihtiyacımız olduğu hatırlatılarak gereken önemi vermeleri önerildi.

6.Okuldaki dersleri pekiştirici, destekleyici nitelikteki çalışmaların yapılabileceği aile içiortamın sağlanması, çalışma için ayrı oda bulunmasa bile dersçalışacakları saatlerde televizyonun kapatılması , sukunetin sağlanması, derslerinde yardımcı olunması öğrenciyi olumlu etkileyeceği velilere hatırlatılarak gerekli tavsiyelerde bulunuldu.ilk okuma yazma öğretiminin farklı olduğu, bitişik eğik el yazısı ile ilk okuma yazmanın öğretileceği, evde farklı yöntemlerin gösterilmesinin olumsuz olduğu anlatıldı. İlk okuma yazma öğretimi hakkında veliler genel olarak bilgilendirildi.
Davranış bazında olumsuzluk sergileyerek diğer öğrencilere kötü örnek olan, kavgacı, hırçın, yalan konuşan, öğrencilerin olabileceği bu konuda çok hassas davranılması gerektiği evde çocuklara kendi davranışlarıyla iyi örnek olmaları gerektiği anlatıldı. Güven duygularını geliştirmek için öğrencinin ebeveynlerine sorduğu sorulara açıklayarak anlatmaları merak ettiği konuları anlatmaları onlara önem verdiğinizi belli etmeleri gerektiği anlatıldı. Bu konuda bizlere düşen görevlerin okul içinde yerine getirildiği anlatıldı. Okul içerisinde etkin görevlere getirilerek sınıf kitaplık sorumlusu, nöbetçi öğrencilerin kontrolü, kol başkanlığı, v.b. grup içerisinde olumlu etkileşim ve ilişkiler kurdurarak kendine güven duygularının geliştirilmesine çalışılacağı velilere birebir anlatıldı.Çok önemli bir düzeyde problemli öğrencinin olmadığı belirtildi..Birinci sınıfların velilerine çok iş düştüğü okulu sevmeleri için anne ve babanında desteğe ihtiyaç olduğu, verilen ödevlendirmelerde yardımcı olunması gerektiği sürekli tekrarın kalıcı olduğu, öğrenmeyi kolaylaştırdığı anlatıldı.

7.Sınıfımızın teknoloji sınıfı haline getirilebilmesi için, bilgisayara ve projeksiyona ihtiyacımızın olduğunu ............... belirtti,Öğrenci velisi ................ kendi katkılarımız ile ve bazı sponsor bularak bunu çözebileceklerini belirtti. Diğer veliler de bu görüşe katıldıklarını belirttiler.Bunun için sınıf aile birliği oluşturmaları gerektiğini ............ söyledi. Sınıf aile birliğine ,
, ,oy birliğince seçoildiler.
8.Toplantı 2008 -2009 öğretim yılının başarılı geçmesi temennileri ile sona ermiştir.

alıntıdır