Bir hadis-i serifte ALLAHı'n Resulü (s.a.v.) Efendimiz, *Kadir Gecesi yatsi namazinda cemaatte hazir bulunan, ondan nasibini almistir* buyurur.
*Kadir Gecesinin gündüzünde de gecesi gibi ibadet ve taatten uzak kalinmamalidir. Zira malumdur ki, yeryüzünde bir yerde gece olurken, diğer bir yerde gündüz olmaktadir. Böylece her iklimde bulunan, kendi gecesini ihya etmek suretiyle ayni hayir ve selametten istifade etmektedir.
Müminlerin annesi Hz. Aise (r.a.) söyle diyor:
*** Dedim ki: Ya Resullüllah, Kadir Gecesini bilirsem onda ne (sekilde) dua edeyim? söyle söyle (dua et) buyurdu:
* ALLAHümme inneke afüvvün kerimün tuhibbül afve fafü anni: ALLAH'ım! süphesiz ki sen çok afvedicisin, affi seversin; o halde beni affet.* (Tirmizi)

- ALLAHümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.
(ALLAH'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affet.)

KADİR NE DEMEKTİR?

Kadir kelimesi sözlükte; güç, kuvvet, şeref, azamet ve iktidar sahibi anlamına gelmektedir. Bu kelime ALLAH Teâlanın güzel isimlerinden biridir. ALLAH’u Teâla mutlak güç ve kuvvet sahibidir. İstediğini istediği zaman, istediği şekilde yapar ve yaptırır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de “Şüphesiz ALLAH her şeye hakkıyla gücü yetendir.” buyurulmaktadır. Bakara Suresi, 20.

KADİR GECESİ NE ZAMANDIR?

Peygamberimiz (s.a.v.) den Ramazanın son on günü içindeki tek rakamlı gecelerden herhangi birinin Kadir Gecesi olduğuna dair hadisler nakledilmiştir.
(Buhari, Leyletü’l Kadir B.3); (Müslim, Sıyam, 307)
Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilmekte ve bu gecede ihya edilmeye çalışılmaktadır.

KUR’AN-I KERİM’DEKİ KADİR SURESİ BİZE NE ANLATIYOR?

Kadir gecesinden söz ettiği için bu adı almıştır.
Abese sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 5 (beş) âyettir.
Sûrede, Kadir gecesinden, onun faziletinden, o gecede meleklerin yeryüzüne
inişinden bahsedilir.
Meâli:
Rahmân ve Rahîm (olan) ALLAH'ın adıyla.
1. Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.
2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?
3. Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.
4. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar.
5. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.


KADİR GECESİNİ NASIL DEĞERLENDİRMELİYİZ?

1- Kur’an-ı Kerim okumalıyız.
2- Kaza namazı kılmalıyız.
3- Nafile namaz kılmalıyız.
4- Muhtaçlara yardım etmeliyiz
5- Dua ve tövbe etmeliyiz.
Hz. Peygamber bu gecede şu şekilde dua edilmesini tavsiye etmiştir:

- ALLAHümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.


- (ALLAH'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affet.)