Ilgın ilçemizin 17 km. güneydoğusunda, Sultan dağlarının bir kolu üzerinde Ambayıt, Kuzubayıt, Kirazlı dağları ile çevrilen bir vadi yatağındadır. Kuzey ve batı tarafında plato niteliğinde alçak engebeler vardır. Köy içindeki su kaynağı Hatıllı, büyük bir havuzla Merkez caminin önünü süsledikten sonra Atuçuran dağlarından doğan Yukarı çay ile birleşerek Beykonak ve Mahmuthisar da arazileri sular, Bolasan çayı olarak devam eder. Yakın zamana kadar Hatıllı deresi üzerinde Tekke, Kayaaltı, Bettik, Abaz ve Gavur değirmenleri gibi su ile çalışan değirmenler vardı. Adlarından anlaşılacağı üzere bu değirmenler bulunduğu eski köylerin adları ile anılmaktadır. Beykonak Kasabası nın kuruluş ile ilgili kesin bilgiler yoktur. Oğuzların değişik boylarından gelen Göçerler tarafından son 300 yılda kurulmuş bir Yörük köyü olduğu anlatılmaktadır. 1961 yılına kadar adının Mahmuthisar Tekkesi diye söylenmesinden anlaşılacağı gibi, yerleşim bölgesi olarak Beykonak en eski yerleşim yerlerinden Mahmuthisar ve Eldeş köyü ile coğrafi ve tarihi bir bütünlük içinde ele alınmalıdır. Çevrede Tekke adıyla bilinen Beykonak Kasabası, adını kasabanın doğusundaki Dediği Sultan Tekkesi nden almıştır. Abbas Höyüğü (Abaz ), Gidiriş, Şavaltı, Sungurbey ve Minnet Mezarı kasabanın önemli ören yerleridir. Mahmuthisar Höyüğündeki kale, hamam ve kilise kalıntıları, su yolları bölgenin Hitit, Frigya , Roma ve Bizanslılara ait önemli bir merkez olduğunu göstermektedir. Bu bölgeden getirilen işlenmiş resimli ve yazılı taşlar Dediği Sultan Tekkesinin inşaatında kullanılmıştır. Beykonak adını kuruluşu sırasında Mahmuthisarlılar la olan sürtüşmelerinden ve Dündar AYDOĞDU hocamızın ifadesiyle Beykonaklının eğri şapkalı, gözüpek ve gasalak lığından aldığı anlatılmaktadır. Tekke çevresindeki asırlık palamut ve çam ağaçları halkın kutsal saydığı tekkenin koruması altındadır. Dediği Sultan Tekkesi 1180 M. (576 H). tarihinde II. Kılıç Arslan\'ın azatlı cariyelerinden Sanavber Hatun tarafından bir mescit olarak yaptırılmıştır. Dediği Sultan Tekkesinin Beykonak ta bulunması nedeniyle kasabanın 12. yy . ve sonrası tarihi ile ilgili bilgilere rastlanılmaktadır. Vakıflar Müdürlüğü Vakfiye Kayıt Defterinde Tekke ye ait vakıflar yazılıdır. Çevredeki zamanın köylerinden Geçit, Bödük ve Yekdiğin vb. . . köylerinden arazilerin ve değirmenlerin belirli oranlarda Tekke ye vakfedildiğine rastlamaktayız. Ayrıca Mahmuthisar da 2 timar sipahisi olduğunu, 5600 akçelik verginin Ilgın Subaşısı dahil 6 kişi tarafından paylaşıldığını, öşürün yarısı olan 1934 akçenin Tekke Şeyhi Dediği Dede\'nin oğlu Genç Aslan\'a verildiğini öğrenmekteyiz.
Ilgın belediyesi web sitesi