YORAZLAR :
Yorazlar köyü, Ilgın'ın 14 km. kuzeyinde Kabir koyağı ve Dilağzı mevkilerin arasında düz ve kıraç bir arazi üzerinde kurulmuştur. 103 hanede 450 nüfus yaşamaktadır. Köyün kuruluş tarihi hakkında kesin bilgiler olmamasına rağmen, yörenin eski bir yerleşim yeri olduğunu gösteren işaretler mevcuttur. Germiye mevkiinde Romalılara ait kaya mezarları ve diğer ören yeri olan Dilağzı (Ada) mevkisinde bilinçsiz yapılan kazı çalışmalarında bölgedeki tarihi doku, tahrip edilmektedir. Ilgın gölü kenarında Yorazlar çeşmesi denilen su kaynağının hemen doğusunda köylülerin anlatmaya çalıştığı “Dümlük kayası” şimdi yerinde yoktur.
Adını kurucularından olan “Yorazoğlu”ndan aldığı anlatılan Yorazlar Köyü'nde 2 derslikli okul, 1 öğretmen, 1 lojman, 1 camii ve 1 imam bulunmaktadır. Çoğunluğu toprak damlı, kerpiçten yapılmış evlerde yaşayan halkın geçim kaynağı, tarım ve hayvancılıktır. 400 civarında koyun, 200 civarında büyükbaş hayvan beslenmektedir. Üretilen süt, sütçüye verilir, peynir ve yoğurt aile içerisinde tüketilir. 10 000 dekar arazisi bulunan köyde buğday, arpa, yulaf yetiştirilmektedir. Arazinin 1000 dekarında köylüler kendi imkanlıyla kuyudan sulayarak, sulu tarım yapmaktadırlar. 145 dekar okul tarlası, 5 000 dekar mera bulunan Yorazlar Köyü'nde 38 traktör, 1 minibüs, 6 kamyon, 20 özel otomobil ve her hanede telefon bulunmaktadır. Aşağı mahalle, Yukarı mahalle olmak üzere 2 mahallesinde Hanimler, Veli Çavuşlar, Hacı Bekirler, Memişler, Ümmetler, Akıllar, Apdüldedeler adlı sülaleler yaşamaktadır.

Yard. Doç. Nurettin ASLAN, Av. İsmail YILDIZ, emniyet görevlisi Rahmi UÇMAZ, Talip UÇAK, Hamza YILMAZ okuma oranı çevreye göre düşük olan köyümüzün yetiştirdiği kişilerden bazılarıdır. Köyün içme suyu, Dereköy'den gelen ve 4 mahalleye dağıtılan mahalle çeşmelerinden temin edilmekte, ayrıca Misafirli-Yorazlar arasındaki Kulaksız mevkiinde Köy Hizmetlerinin açtığı sondaj kuyusundan kapalı şebeke su evlere dağıtılmaktadır. Köy odası geleneği devam etmektedir. Köy odaları misafirleri ağırlamanın yanında bir toplanma ve bayramlaşma yeri olarak da kullanılır. Hacı Şakirlerin oda, Memişlerin oda, Veli Çavuşların oda, Hacı Ömerlerin oda ve Ümmetlerin oda bu geleneği sürdürmektedir. Ilgın gölüne en yakın köylerimizden birisi olmasına rağmen, köyün kuraklığı yaşaması, sulu tarıma geçememesi ve sulama kanallarının olmaması köyün en büyük sorunudur. 800 m. lik köy yolunun asfaltlanması, Çavuşçugöl Kasabası, kanalizasyon suyunu Yorazlar Köyü'nün Öğüt kanalına akıtarak bulaşıcı hastalıkların yaygınlaşmasına sebep olması köyün diğer sorunlarıdır. Yorazar'ın güneyindeki Kabirkoyağı tepesinin kuraklığa dayanıklı fidanlarla ağaçlandırılması erozyonu önleyecek, hem de Yorazlar Köyü'nün görünümünü değiştirecektir. Yorazlarlıların bu ağaçlandırmaya kaymakamlığın başlattığı kampanya çerçevesinde yapacaklarını ümit ediyoruz.Kaynaklar:
Beytullah Yıldırım / Ilgın Araştırmaları