TEKELER :
Tekeler köyü, Ilgın'ın 19 km. kuzeyinde, Kızıldağ, Kırıklar, Germe ve Deliktaş tepesi eteğinde kıraç bir arazi üzerinde kurulmuş, 60 haneli, 300 nüfuslu, Sarıkeçili olduklarını söyleyen bir yörük köyüdür. Suvat, Germe, Killik mevkileri olmak üzere 17 000 dekar olan arazisinin 10 000 dekarı meradır. Köyün kuruluşu ve tarihi hakkında kesin bilgiler yoktur. Köyün ortasında köylülerin “Tekke” adını verdikleri bir ziyaret yeri vardır. Adını “Tekkeler” olarak bu “Tekke”den alan köyün adı, daha sonra Tekeler olarak değişikliğe uğramıştır. Dışarıya fazla göç veren köyümüzden dışarıda 140 hane vardır.
Toprak damlı, kerpiçten yapılmış ve geniş bir avlusu olan evlerde yaşayan halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. 1500 küçükbaş, 700 büyükbaş hayvan bulunan köyümüzde, üretilen süt sütçüye satılmaktadır. Başta hayvan yeminin pahalı olması ve diğer girdilerin fiyatları arttırması nedeniyle nedeniyle hayvancılık gerilemektedir. İnedin, Çatalağıl, Karataş ve Taşarkaç mevkilerinde köyün yaylaları vardır. Baharda yaylaya çıkılır, harmanda yayladan dönülür. Yaylalar, gerilemekte olan hayvancılığın gelişmesi için uygun yerlerdir. Bu durumdan ekonomik olarak etkilenen köylüler geçim sıkıntılarını anlatmak için; “Bizim köyümüzün batısında eskiden göl varmış, önünde kaz arkasında keklik ötermiş. Şimdi bizim köyümüzün önünde saz arkasında zurna ötüyor!” demektedirler.
Kayışlar, Koca Veliler ve Çakallar köyde yaşayan sülale adlarından bazılarıdır. Okuma oranı çevreye göre düşük olan köyümüzde, MEDAŞ Bilgi İşlem Şefi Musa KOÇ, Veteriner Nadir DİREK, Müh. Müşerref DİREK, Nihat DİREK, Şerafettin DİREK, Av. Fatma SERT Tekeler Köyü'nün yetiştirdiği şahsiyetlerden bazılardır. İçme suyu Misafirli Köyü'ndeki Derin kuyudan ve köyün doğusundaki Gök pınardan gelip su deposunda birleşerek kapalı şebeke dağıtılmaktadır. Ayrıca Yıkık mevkisinden getirilen su, bir köy çeşmesiyle halkın hizmetine sunulmuştur. Ilgın gölüne en yakın köylerden biri olan Tekeler Köyü'nün sulu tarımda gölden yararlanamaması köyün en büyük sorunudur. Hayvancılığın desteklenmesi, yaylalara elektrik verilmesi ve derin kuyu vurulması, erozyonu önlemek için Deliktaş tepesinin ağaçlandırılması köyün diğer sorunlarından bazılarıdır.


Kaynaklar:
Beytullah Yıldırım / Ilgın Araştırmaları