ORMANÖZÜ :
Ormanözü köyü, eski adları ile ifade etmek gerekirse Puhtu Çerkezi, Şevketiye Köyü Ilgın'ın 8 km. güneyinde Sultan dağlarının uzantısı olan Tavşan tepe, Kuru çay, Antike tepesi arasında bir vadide, Antike deresi etrafında kurulmuş, 42 hanede 180 kişinin yaşadığı bir Çerkez köyüdür. Yaklaşık 150 yıl kadar önce Kafkasya'dan gelmişlerdir. Güneyde Antike mevkisi ve Soğuk su bölgenin eski bir yerleşim birimi olduğunu gösteren ören yerleridir. Tek katlı, toprak damlı evlerde yaşayan halkın geçim kaynağı, tarım ve hayvancılıktır.
Ormanözü köyünde 4000 dekar arazi, 200 dekar mera, 350 hektar orman arazisi vardır. Arpa, buğday, yulaf yetiştirilen köyümüzde 200 dekar köy tarlası vardır. Düğünlerde akordion çalınır, genç kızlar ve genç delikanlılar birlikte Kafkas oyunları oynarlar. Köyün çevresi, ilçemizden gelen piknikçilerin uğradığı, çam ve meşe ormanlarıyla kaplı bir mesire yeridir. Ayrıca, temiz ve soğuk suyu olan Antike deresinde tatlı su balıkçılığı yapılmaktadır. Aşağı ve Yukarı mahalle olmak üzere 2 mahallesinde yaşayan sülâle isimlerinden bazıları; Huşt, Huşij, Guser, Havır ve Huşka'dır. Köyde okuma oranı çevreye göre düşüktür. Şehit pilot Üsteğmen Hüsamettin YÜNDEN, öğretmen Abidin AK, Ormanözü köyünün yetiştirdiği kişilerden bazılarıdır. 4 traktör, 1 minibüs ve her evde telefon mevcuttur.
Ormanözü köyünde içme suyu, Soğukpınar mevkisinden gelir. Kapalı şebeke evlere dağıtılan su yeterlidir.
Kısmen asfalt olan köy yolunun asfaltlanması, gölet yapılarak sulu tarıma geçilmesi, kanalizasyon ve köy konağı yapılması köy sorunlarından bazılarıdır.
Ormanözü köyü ve adige hakkında kapsamlı bir web sitesi mevcut. Daha fazla bilgi edinmek internetten foruma katılmak ve için köyün internet web sitesi adigeyiz'e bu adresten http://www.adigeyiz.com ziyaret edebilirsiniz.
Kaynaklar:
Beytullah Yıldırım / Ilgın Araştırmaları