MİSAFİRLİ (KÜRTKÖYÜ):
Misafirli köyü eski adı ile Kürtköy, Ilgın'ın 17 km. kuzeyinde Gavur dağlarının batısında, Ilgın gölünün doğusunda, düz bir arazi üzerinde kurulmuş, 65 hanede 315 nüfus yaşamaktadır. Köyün tarihi hakkında kesin bilgi yoktur. H. Bahar'ın “Denemeler”inde; 1501 yılında Misafirli Köyü'nün Dereköy'e bağlı “Kürd mezrası” olduğu belirtilmektedir. Köyün batısındaki harman yerinde bir höyük bulunmaktadır. İlk adı Kürtköyüdür. Daha sonra Misafirli olarak değiştirilmiştir. Köyün ilk kuruluş yeri Mahmuthisar'dır. II. yerleşim yeri olan Çavuşçu'dan sonra şimdiki bulunduğu bölgeye yerleşmiş bir yörük köyüdür. Toprak damlı ve kerpiçten yapılmış evlerde yaşayan halkın geçim kaynağı, tarım ve hayvancılıktır.
Misafirli köyünde 5 000 dekar ekilir arazi, 7 000 dekar mera, sontajdan sulamak üzere köylülerin kendi çabalarıyla 1000 dekar arazide sulu tarım yapılmaktadır. Şeker pancarı, buğday, arpa yetiştirilir. Kavun, karpuz, fasulye gibi sebzeler az miktarda üretilip aile içerisinde tüketilen köyümüzde yem ve bakım sıkıntısı nedeniyle koyunculuk bitmek üzere ise de, süt inekçiliği yaygındır. Köyde hayvancılığın geliştirilmesi için 2 köy boğasına bakılmaktadır. 400 civarında büyükbaş hayvan beslenen Misafirli'de üretilen sütler Pancar Kooperatifi'ne satılmaktadır. 20 traktör, 1 biçer, 1 minibüs ve 10 özel otonun bulunduğu köyde her hanede bir telefon vardır. Tek bir mahallede oturan köyde Ayşamanlar, İlyaslar, Gök Hasanlar, Arap Hasanlar, Kenanlar ve Hatıplar adlı sülaleler yaşamaktadır. Okuma oranı çevreye göre yüksektir.
Yard. Doç. Nurettin ASLAN, Dr. Ramazan ÇİMEN, Müfettiş Mehmet ÇİMEN, Ticaret Odası Başkatibi Veli GÜNEY köyümüzün yetiştirdiği kişilerden bazılarıdır. 1 sınıflı okulu, 1 lojmanı, 2 öğretmeni, 2 camisi, 2 imamı, 1 imam evi ve PTT acentesi bulunmaktadır. Akçeşme mevkisinden gelen su evlere kapalı şebeke dağıtılmış, yetmediği zamanlarda Tekeler asfaltı yanında Köy Hizmetleri'nin açtığı sontajtan su deposuna su basılmaktadır. Ayrıca Dereköy'den gelen su bir mahalle çeşmesi ile köyün istifadesine sunulmuştur. Kullanılan su ücretli olup, harcanan elektrik parası olarak abonelerden toplanmaktadır. 5 adet köy odası olmasına rağmen odalar kapalı durumda olup, köy odası geleneği ortadan kalkmak üzeredir. Köy konağı, sağlık evi, sulamada Ilgın gölünden yararlanmak için su kanallarının yapılması köyün önemli sorunlarındandır. Erozyonla mücadele ve çevrenin güzelleştirilmesi için köy çevresinin kuraklığa dayanıklı fidanlarla ağaçlandırılması Misafirli Köyü'nün görünümünü bir kat daha değiştirecektir.
Misafirli köyü hakkında daha fazla bilgi için http://misafirli.com forum web sitesini ziyaret edebilirsiniz.


Kaynaklar:
Beytullah Yıldırım / Ilgın Araştırmaları