MECİDİYE (HAVUŞLU) :
Mecidiye köyü eski adı ile Havuşlu, Ilgın'ın 10 km. güneybatısında Akşehir Ilgın karayoluna 3 km. lik asfalt bir yolla bağlanmış, Böcüklü, Tokadınarkası, Ayazma, Sarı Gazi, Havuşlu gibi yöresel adlar alan mevkiilerle çevrili düz bir arazi üzerinde kurulmuştur. Havuşlu denilen ve eski köyün kurulduğu mevkide Havuşlu deresinin önü kapatılarak sulama amaçlı bir gölet yapılmıştır. Köy 1893 yılında Osmanlı-Rus harbinden sonra yurdumuza getirilen Ahıska Türkleri tarafından kurulmuştur. Havuşlu ve Hüyük mevkisi köyün eski bir yerleşim yeri olduğunu gösteren çanak ve çömlek parçalarının bulunduğu ören yerleridir. Köyümüz Havuşlu adını bu mevkiden almıştır. Daha sonra “Mecidiye” olarak değiştirilmiştir.
Tek katlı, kerpiçten, kiremit çatılı, ahır ve samanlığı ile birlikte, geniş bir avlu içerisinde olan evlerde yaşayan halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. 110 hanede 570 nüfus yaşamaktadır. Arazi darlığı nedeniyle dışarı çok göç vermesine rağmen 1984 yılında yapılan Havuşlu Göleti köydeki arazileri sulu tarıma geçirince göç durmuş, köye geri dönüş başlamıştır. Şeker pancarı, ayçiçeği, haşhaş, arpa, buğday, fasulye, nohut ve silaj için mısır yetiştirilen köyümüzde sebze ve meyvecilik yeni yaygınlaşmaktadır. 200 civarında traktör, 10 kamyon, 35 saman ve balya makinası olan köyde 300 civarında süt ineği, 2 köy boğası, boğa damı, 2500 civarında küçükbaş hayvan bulunmaktadır. İşsizliği kendi imkanlarıyla yenmeyi başarmış, kendi kendine yetecek ekonomik imkana sahip, kanalizasyon tertibatını tamamlamış örnek köylerimizden biridir. Ayrıca birbirleriyle ilişkileri karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan Mecidiye'de bugüne kadar hiçbir adli olay olmamıştır.
Mecidiye köyünün 3 kahvesinde köy kurulduğundan bu yana iskambil, okey vb. hiçbir oyun oynanmamıştır. Ahıska Türklerinin yaşadığı bu köyden kız alanlar dahil, dışardan hiçbir kimse yerleşmek amacıyla kabul edilmemiştir. 4 mahalle fırınında kendilerine has fırın ekmeği yaparlar. Fırınların ve yapılan ekmeklerin ortası deliktir. Saman yakılarak pişirilir. Köy konağı, selektör binası, iki sınıflı okulu, 2 öğretmen, 2 lojman, 1 camii, 1 imam ve 1 imam evi vardır. 6, 7 ve 8. sınıflar Ilgın'a taşınmaktadır. Havuşlu mevkisindeki sontajdan evlere kapalı şebeke su verilmektedir. Ayrıca aynı mevkiden gelen kaynak suyu bir köy çeşmesi ile akıtılmaktadır. Aşağı mahalle ve Yukarı mahalle olmak üzere 2 mahallesinde yaşayan sülâle adlarından bazıları; Razaklar, Tilkiler, Bodurlar, Niyalalılar, Hoca Oğulları ve Vahlalar'dır. Okuma oranı çevreye göre yüksektir. Kurmay albay Adana Eski Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski millet vekili Nuri KORKMAZ, Dr. Şevki ÖZKAYA, Arkeolog Muzaffer TUNÇ, veteriner Yusuf Zülali GÖKTEN, karikatürist Haşim VATANDAŞ, banka müfettişi Ahmet KARABULUT köyün yetiştirdiği kişilerden bazılarıdır. Uyuz Pınarı:Kapaklı sınırında Yukarı Böcüklü mevkiinde bulunan çeşmenin suyu acıdır. Çevresinde oluşan çamur; uyuza, ellerdeki siğile, ayaklardaki nasırın tedavisinde uygulanmakta olup, olumlu sonuçlar alınmaktadır. Hayvanlardaki şap hastalığına da iyi gelen Uyuz Pınarı'nı duyanlar bölge dışından tedavi için gelmektedirler.Kaynaklar:
Beytullah Yıldırım / Ilgın Araştırmaları