KALEKÖY :
Kaleköyü, Ilgın'a 15 km. uzaklıkta çevrede Taşlıgedik denilen tepenin doğu eteğinde kıraç bir arazi üzerinde kurulmuş bir yörük köyüdür. Kale Köyü, her hanesinde telefon olan 22 hane ve 89 nüfusludur. Köyün ilk kuruluş yeri, adını aldığı tarihi kalenin doğu tarafıdır. İlk yerleşim çadırlarla olmuştur. İkinci yerleşim yeri kalenin batı kısmıdır. 1929 yılına kadar burada yerleşik olarak yaşayan kaleliler bataklıktan yayılan sıtma hastalığı nedeniyle aynı yıl şimdiki yerine göçmüşlerdir. Kale Köyü'nün adını aldığı kalenin kuzeye bakan duvarları her biri yaklaşık 2 ton ağırlığındaki işlenmiş taşlarıyla ayakta durmaktadır.
Yöredekilerin anlattıklarına göre tarihi çok eski olan kale “dumanla haberleşmede” kullanılmıştır. Evleri toprak damlıdır. Kıraç bir arazide bulunmaları nedeniyle gelir düzeyi düşüktür. Dışarıya çok göç veren köylerimizden biridir. 3500 dekâr ekilir arazinin 200 dekârında sulu tarım yapılmaktadır. 400 dekâr hazine arazisi 2000 dekâr mera vardır. Alış verişlerini Pazartesi günü kurulan ilçe pazarından yaparlar. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olmasına rağmen yemin pahalı oluşu ve elde edilen hayvansal ürünlerin pazarlanamaması nedeniyle özellikle küçükbaş hayvancılık yok olma noktasındadır. Aşağı ve Yukarı mahalle olmak üzere 2 mahallesinde yaşayan sülâle isimlerinden bazıları; İmamlar, Hasta Mehmetler, İsmail Çavuşlar, Dursunlar'dır. Köy odası geleneği devam etmektedir.
Arapların oda, Yağcı Ahmetlerin oda, Musa Çöl'ün oda köye gelen misafirlerin konaklama yeleridir. Tek sınıflı okulu, 2 lojmanı, 1 camisi, 1 imamı ve lojmanı vardır. Öğretmeni yoktur, öğrenciler Şeker İlköğretim Okulu'na taşınmaktadır. Muhtar odası, boğa damı, köyün ortak mallarıdır.
Kaleköyünün 2 km. lik yolunun asfaltlanması, adını aldığı tarihi Kale'nin yetkililerce sahip çıkılarak çevreye tanıtılması ve korunması, Kale'nin tarihinin incelenmesi,
Atlantı ovasına su veren Kale regülâtöründen kaynaklanan su baskınlarının önlenmesi köyün önemli sorunlarıdır.Kaynaklar:
Beytullah Yıldırım / Ilgın Araştırmaları