İHSANİYE (GAZİLER ÇERKEZİ) :
İhsaniye (Gaziler Çerkezi) köyü, Ilgın'ın 18 km güney doğusunda düz bir arazi üzerinde kurulmuştur. Kafkasya'dan gelen ve Çeçenlerle akrabalık bağları bulunan İhsaniye'de 67 hanede 247 nüfus yaşamaktadır. İhsaniye Köyü eşrafından İdris Adıgüzel'in (1335) anlattığına göre ;Sultan Hamit zamanında Ruslarla yapılan savaş kaybedilince Maykop şehri, Netirbi köyünden gelen Çerkezler1895 yılında, ”Gaziler Çerkezi”adı verilen bu köye yerleştirilmiştir. Toprak damlı, kerpiç yapılı evlerde yaşayan halkın çoğunluğu Çerkez olmasına rağmen Barakmuslu, Beykonak (Tekke), Çiğil, Gökçeyurt (Kembos) gibi komşu köy ve kasabalardan göç almıştır.
Köyün gençleri tuğla fabrikalarında çalışmak üzere akrabalarının bulunduğu Kahramanmaraş'a mevsimlik olarak gitmektedirler. Köyün doğusunda 48 dekarlık arsa dışarıda yaşayan köylülere tahsis edilmiş, binaların yapımı planlı bir şekilde devam etmektedir. Aşağı ve Yukarı mahalle olmak üzere iki mahallede yaşayan halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. 6 000 dekar olan arazinin, 1 000 dekarında sulu tarım yapılmaktadır.
Ayrıca Olukpınar ve Meydanlı köyleri ile ortak kullanılan 6500 dekar otlağı vardır. Köy konağı, inşaatı tamamlanmak üzere olan sellektör binası, 1 yem değirmeni, bir boğa damı köyün ortak mallarıdır. 2 sınıflı 2 lojmanlı bir okulu vardır. Öğrenciler Şeker İlköğretim Okulu'nda taşımalı olarak eğitim-öğretim görmektedirler.
İhsaniye (Gaziler Çerkezi) köyü, 1 cami, 1 imam ve 1 imam evi vardır. Korgeneral Lütfi Akdemir, Müh. A. İhsan Tarı, Dr. Oktay Sert, Av. Ferit Atalay Gaziler Çerkezi'nin yetiştirdiği önemli kişilerden bazılardır. Her hanesinde telefon olan İhsaniye'nin en önemli sorunu içme suyudur.
Kaynaklar:
Beytullah Yıldırım / Ilgın Araştırmaları