HARMANYAZI (MİTHATİYE DELİKÖY) :
Harmanyazı köyü eski adları ile Mithatiye veya Deliköy, Ilgın'ın 10 km. güneybatısında, Sultan dağları eteklerinde Deli çay vadisinde kurulmuştur. Köyün tarihi hakkında kesin bilgiler olmamakla birlikte, köy çevresinde İlkçağ Hıristiyanlık öncesi dönemlere ait mezarlar bulunmaktadır. 19. yüzyıl başlarında köyün güneybatısındaki Medresenam Köyü'nün ağılmasından sonra çevre köylerden de gelenlerle birlikte kurulmuş olduğu anlatılmaktadır. Tarih öğretmeni Şahabettin METİN'in araştırmalarına göre 1850 yıllarında 24 hane olduğu bilinmektedir.
Osmanlı döneminde köye ilk kişinin adının “Veli” olduğundan dolayı köyün adının zamanla değiştirilerek “Deliköy” olduğu söylenmektedir. Cumhuriyet döneminde Mithatiye olan köyün adı 1964 yılında Harmanyazı olarak değiştirilmiştir. Ayrıca köyün hudutları içerisinde yer alan ve dağıldığı bilinen Havuşlu Köyü'nün arazisi, Harmanyazı Köyü'ne ait olup, halkın bir kısmının eski Havuşlu Köyü'nden geldiği bilinmektedir. Eskiden iki katlı, toprak damlı, kerpiç olan evler, şimdi kiremit çatılı modern evlere dönüşmüştür. 185 hanede 115 nüfus yaşamaktadır. Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Kıraç arazilerde DSİ'nin açtığı derin kuyular ile sulu tarım gelişmektedir. 10000 dekar arazinin 3 000 dekarında sulu tarım yapılmaktadır.
Çevre köylere nazaran dışarıya az göç veren, bu nedenle nüfusu ve ekonomik düzeyi giderek gelişen köyümüzde 100 traktör, 3 biçer, 6 kamyon, 20 civarında özel otomobil ve her evde telefon vardır. Orman Müdürlüğü köyün çevresinde ağaçlandırma çalışmaları yapmıştır. Köy halkı fidanlığa sahip çıkmakta ve geliştirmektedir. Kısa bir gelecekte güneyi orman olan köyün, kuzeyi de orman halini alacaktır. 8 derslikli ilköğretim okulu, 10 öğretmeni, 2 camisi, 2 imamı, 1 Kur'an Kursu ve köykonağı olan köyde, sağlık evi var, personeli yoktur. Beyşehir-Ilgın asfaltından batıda Doğanhisar'a kadar asfaltlanmış olan yolun kenarları, köy çeşmelerinin mevcut olduğu çevrenin piknik alanlarındandır. Harmanyazı Köyü'nde köy odası geleneği devam etmektedir. Hese Efendinin oda, Hacıların oda, Hacı Osmanların oda, Mecitlerin oda köye gelen misafirleri ağırlamaktadır. Aşağı ve Yukarı mahallede Hacılar, Azizler, Hacı Osmanlar, İmamlar, Hatıplar, Yusuflar ve Nafiler lakaplarıyla anılan sülâlelerin yaşadığı köyde okuma oranı çevreye göre azdır. Sapdere ve Arpalı dere mevkilerindeki kaynaklardan gelen su, kapalı şebeke ile her eve dağıtılmıştır. Kanalizasyon teşkilatının yapılması, köy içindeki sokakların düzenlenmesi, sağlık evi personelinin temin edilmesi köyün önemli sorunlarındandır.


Kaynaklar:
Beytullah Yıldırım / Ilgın Araştırmaları