GÖKBUDAK (BALYAS) :
Gökbudak eski adı ile Balyas köyü, Ilgın'ın 53 km. kuzeyinde Sultan Dağları üzerindeki Sivri tepesi, Kaklık, Sorkun ve Karagüney tepesi arasındaki vadide kurulmuş şirin bir orman köyüdür. Hemen köyün çevresinde çam, meşe ve ardıç ağaçlarının oluşturduğu ormanlık alan başlar. Yeşilin her tonunu cömertçe sunan ormanlar tıpkı Karadeniz bölgesi gibidir. Köyün kuruluş tarihi hakkında kesin bilgi yoktur. Köylülerin anlattıklarına göre “Balyos” adında Ayaslar Köyü'nden geldiği tahmin edilen bir gayri müslimden adını alan Balyas, daha sonra Gökbudak olarak değiştirilmiştir. Bazı evlerin duvarlarında ve köy çeşmelerinin yapımında kullanılmış olan işlemeli taşlar bölgenin eski bir yerleşim birimi olduğunu göstermektedir.
İki katlı, toprak damlı ve avlusu olmayan bazıları bitişik, birbirine çok yakın evlerden oluşan Gökbudak'ta 75 hanede 500 kişi yaşamaktadır. Toplam 50 dönün civarında az bir ekilir arazisi vardır. Her haneye birer dönüm, ya da birer “evlek” düşen arazi; Ayazma, Sorkun ve Boğaz dereleri ile sulanarak bahçe haline getirilmiştir. Halk bahçelerde kendi sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Köyde hayvancılık yapılıyor ise de halkın esas geçim kaynağı, ilçe hatta il dışında çalışılan pancar işçiliğidir. Köyde genelde ihtiyarlar kalmaktadır. Köyün gençleri İstanbul ve İzmir'de süt ürünleri ile ilgili işlerde çalışmaktadırlar. Dışarı göçün çok olduğu köyümüzde 1975'te 35 hane Kıbrıs'ın Vadilli Köyü'ne gitmiştir. İçme suyu Sorkun mevkiinden getirilip, kapalı şebeke evlere dağıtılmış, iki mahalle çeşmesi ile takviye edilmişse de özellikle yaz mevsiminde yetersiz kalmaktadır.
Gökbudak köyünde Bahçe sulamada kullanılan Ayazma'daki kaynak suyunun eskimiş olan su deposu yenilenerek depoda toplanması içme suyu sorunun ortadan kaldırabilir. 3 sınıflı okulu, 1 öğretmeni olan Gökbudak Köyü'nün II. kademe öğrencileri Yukarı Çiğil'e taşınmaktadır. 1 camisi var, imamı yoktur. Köy konağı inşaatı devam eden köyün 13 dekar köy tarlası vardır. Harman mahallesi, Aşağı mahalle ve Yukarı mahalle olmak üzere 3 mahallesi vardır. Somuncular, Hatıplar, Dağlılar, Memustalar, Çakır Hasanlar köyde yaşayan sülâlelerden bazılardır. Binbaşı Ferit ILDIRAR, Mühendislerden Nail SOMUNCU, Nihat ILDIRAR, İbrahim ILDIRAR okuma oranı düşün olan Gökbudak Köyümüzün yetiştirdiği kişilerden bazılarıdır. Beyşehir-Ilgın asfaltına 16 km. ve stabilize olan yolun kışın kapanması, köyün önemli sorunlarından biridir.Kaynaklar:
Beytullah Yıldırım / Ilgın Araştırmaları