GEDİKÖREN (NURIŞIK / NAVRIŞIK) :
COĞRAFİ KONUMU
Konya ili Ilgın ilçesinin 7 km. Kuzeyinde yer alan Gedikören 38 derece, 20 dakika kuzey enlemleri ile 31 derece 54 dakika doğu boylamları arasında yer almaktadır. Ilgın Gölünün doğusunda, Fincan dere, Tekne dağı ve Domuz gediği arasındadır. Köyün güneyinde Ilgın, batısında Ilgın Gölü, kuzeybatısında Çavuşcugöl Beldesi, kuzeyinde Yorazlar Köyü, batısında ise Çömlekçi Köyü bulunmaktadır. Köy Ilgın Çavuşçugölü kenarında kurulmuştur.
TARİHÇE
Köyün kuruluşu ile ilgili kesin bir bilgi mevcut değildir. Köyün eski bir yerleşim yeri olduğunu, Arap mezarları Tokar dağı ve Gedik mevkisi ören yerlerinden anlamaktayız. Köyün eski adının Nurışık olduğu ama zamanla halk dilinde Navrışık olarak yerleştiği daha sonra bu ismin anlamsızlığı nedeniyle köyün adı Gedikören olarak değiştirilmiştir. Köy halkı, Bayburt, Derbent, Çiğil, Balkı ve Kars�tan gelenlerden oluşmuştur.
İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ
Gedikören'de, karasal iklim hüküm sürer; yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Bitki örtüsü bozkırdır, ağaçlık alan yok denecek kadar azdır.
NÜFUS VE YERLEŞME
Köyün nüfusu, 2007 yılı adrese dayalı nüfus sayımına göre, 167 erkek 184 kadın toplam 351 kişidir. Yaklaşık 100 haneden oluşmaktadır. Aşağı mahalle ve Yukarı mahalle olmak üzere 2 mahallede yaşayan sülalelerden bazıları; Bayburtlular, Derbentliler, Kemposlular ve Araplar'dır.
SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAM
Gedikören, Ilgına yakınlığı sebebiyle tüm ihtiyaçlarını Ilgın�dan karşılamaktadır. Bu yüzden fazla gelişememiştir. Hatta köyün yarısından fazlası sabah Ilgına gittiği için tabiri caizse, köy hayalet köye dönüşmektedir. Tabiki bunda köy halkının büyük bir kısmının Ilgında esnaf olması veya çeşitli iş kollarında ılgında çalışması önemli bir rol oynamaktadır. Köyde yedi adet köy konağı bulunmaktadır, ama bunlardan birisi dışındakiler işlevini yitirmiş durumdadır. Köy konağı köye gelen misafirler ağırlamaktadır. Köyde bir cami ve bir imam bulunmaktadır.
Çatılı evlerin dikkati çektiği köyde yaşayan halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Köyde 500 adet büyükbaş 500 adet de küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Günlük süt üretimi zaman zaman 2 tonu bulmaktadır. Ev yapımı olan yoğurt ve peynir aile içinde tüketilir.
Köy 690 dekarı sulak yaklaşık 10 bin dekar alanda tarım yapmaktadır. Sulama imkanının az olması nedeniyle verim oldukça düşüktür. Buğday, arpa, şeker pancarı, mısır, patates, sebze ve meyve başta gelen tarım ürünleri arasındadır. Sebze ve meyvenin üretilmediği köyde halk, bu ihtiyaçların Pazartesi günü kurulan ilçe pazarından temin ederler. Gedikören köyü, gölün kenarında olmalarına rağmen sulamada gölden yararlanamadıkları gibi, gölün ayna görevi yaparak güneş ışınlarını yansıtıp ekinlerini taze iken kuruttuğundan yakınmaktadırlar.
EĞİTİM VE SAĞLIK
Köyde eğitim son yıllarda hızlı bir gelişme göstermektedir. Köyde 2005 yılında yapılan iki katlı ilköğretim okulunda köyün öğrencilerinin yanı sıra, Yorazlar, Tekeler, Dereköy ve Misafirli köyü öğrencileri de taşımalı olarak burada eğitim yapmaktadır. Okul 168 öğrenci, kadrolu 11 öğretmeni ve bir hizmetlisiyle eğitime devam etmektedir. Okuma oranının çok düşük olduğu Gedikören'in yetiştirdiği kişilerin bazıları; Hakim Üzeyir SARI, öğretmen Nebi SARI, emniyet görevlisi Kadir TURAN, Mehmet GÖK, Bilal AKBAŞ, Tapu Kadastro Şefi Bayram SARI'dır. Köyde hiçbir sağlık kuruluşu bulunmamaktadır.
ULAŞIM
Köy hizmetinde ulaşımı sağlayacak devamlı bir araç mevcut değildir. Ulaşım köylünün kendi özel araçlarıyla yapılmaktadır.
SONUÇ OLARAK
Gedikören köyünde her evde elektrik, su ve telefon bulunmaktadır. Köyde cep telefonu çekmemektedir. Köyün en önemli sorunu kanalizasyondur. Bir diğer sorun köy içi yollarının çok bozuk olmasıdır. Ayrıca köyün güney ve doğusundaki tepelerin kuraklığa dayanıklı ağaçlarla ağaçlandırılması gerekmektedir.
INTERNET'TE GEDİKÖREN
Gedikören Köyü İlköğretim okulu web sitesi için www.gedikoren.meb.k12.tr tıklayınız.
TEŞEKKÜR
Gedikören köyü sayfasına yaptığı değerli katkılardan dolayı Gedikören İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni (2008) ve aslen Seydişehirli olan hocamız Veysel YAPICI ya teşekkür ediyorum.Kaynaklar:
Beytullah Yıldırım / Ilgın Araştırmaları
Veysel YAPICI / Gedikören İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni (2008)