DIĞRAK :
Dığrak Köyü, Ilgın'ın 40 km. güneyinde, Beyşehir-Ilgın asfaltına 10 km. stabilize yolla bağlanan, Sultan dağları üzerinde kurulmuş, batısında Küçükkır, Büyükkır ve Karataş tepeleri, güneyinde Günağıl tepesi, doğusunda ilçemizin en yüksek tepesi yüksekliği 2000 m. olan Ziyaret tepesi, kuzeyi Doğanyuvası tepesi ile çevrili, güzel bir piknik alının andıran orman köylerimizden biridir. 150 yıl kadar önce Antalya ve Emirdağ yörenden gelen Yörükler tarafından kurulmuştur. İlk kurulduğunda 6 hane olduğu, Sıçansuyu ve Yaylak adlı 2 mezrası bulunduğu bilinmektedir. Köy adını, “daha uzak” anlamına gelen “ırak” kelimesinin “Daha ırak”, “Daa ırak”, “Dığrak” şeklinde değişikliğe uğramasından aldığını, köylüler tarafından anlatılmaktadır.
Dığrak Köyü'nün kuzeyindeki Doğanyuvası mevkisindeki Saraycık köyün ören yeridir. Saraycık'tan çıkan işlenmiş taşlar bölgenin eski bir yerleşim yeri olduğunu göstermektedir. Ziyarettepesi'nde bir “yatır” bulundu ve çevre insanlarının bu tepeyi ziyaret ettikleri, köylüler tarafından anlatılmaktadır. Tek sınıflı bir okulu, 1 lojmanı vardır. Öğrenci sayısı 9 olup Yukarı Çiğil'e taşınmaktadır. 1 camii, 1 imam ve 1 de imam evi vardır. Ekilir arazisi çok azdır. 30 000 dekâr orman, 1 000 dekâr mera arazisi vardır. Toprak damlı, iki katlı ve kesilmiş ağaçlarla çevrili, ağıl olarak kullanılan geniş bir avlu içinde bulunan evlerin birinci katları ahır ve samanlık olarak kullanılmaktadır. İkinci katta oturma odası ve mutfak bulunmaktadır. Dığrak'ta 10 hane vardır. 65 nüfus yaşamaktadır. Halkın geçim kaynağı pancar işçiliği ve hayvancılıktır.
Dışarıya göçün en yoğun yaşandığı Dığrak'tan Ilgın'da 115 hanenin oturduğu tespit edilmitir. 1975 yılında Kıbrıs'a 55 hane de göç etmiştir. Ümmüler, Şıhlar, Hacı Heseler, Köseler, Tahirler, Elifoğulları köyde yaşayan sülâlelerden bazılarıdır. Piyade yüzbaşı Osman UYANIR, Dr. Resul ALTINAYAK Dığrak'ın yetiştirdiği kişilerden bazılarıdır. İçme suyu, köyün 5 km. yakınındaki Künlüderesi'nden gelir. İki köy çeşmesi ile dağıtılan içme suyu yaz mevsiminde kesilir. Akarsuyu olmayan Dığrak'ta içme suyu başlı başına bir sorundur. Ilgın-Beyşehir asfaltına kadar olan 10 km. lik yol kışın bazen kapanır. İşsizlik ise sadece Dığrak'ın değil çevredeki orman köylerimizin ortak sorunudur.Kaynaklar:
Beytullah Yıldırım / Ilgın Araştırmaları