BULCUK :
Bulcuk köyü, Ilgın'ın 10 km güneyinde, Sultan dağlarının uzantısı olan, Kızılbayır, Koca dere, Çildirim, Misafirli, Armutlu, Kirazlı dere, Hacı Mahmut Kaya Kestiği tepeleri arasında, Bulcuk Çayı çevresinde kurulmuş bir orman köyümüzdür. 160 hane ve 650 nüfusludur. Köyün kuruluş tarihi hakkında kesin bilgiler bulunmamakla birlikte, köyün girişindeki hüyük, Saray mevkii ve köy içindeki Bizans Hamamı köyün eski bir yerleşim birimi üzerinde kurulduğunu göstermektedir. Güllüce mevki köyün ören yerlerinden biridir. Köyün ilk kuruluş yerinin, Karşıyaka'da harman yerinin üzeri olduğu söylenmektedir. Çoğunluğu iki katlı toprak damlı, kerpiç yapılı, avlusu olmayan ve birbirine bitişik yapılmış evlerde yaşayan halkın geçim kaynağı tarım ve süt inekçiliğidir.
Bulcuk köyün'de 400 civarında büyükbaş hayvan bulunmaktadır. 1köy boğası, 1 boğa damı mevcuttur. 36 000 dekar ekilir arazinin 15 000 dekarı sulu tarıma elverişlidir. 35 000 dekar orman arazisi vardır. Kumluca dağlarındaki Ketişler Yaylası ile Karaekin Dağlarındaki Topal Mahmutlar Yaylası küçükbaş hayvancılığın yapıldığı önemli yaylalardır. Köyde 100 traktör, 4 minibüs, 6 saman makinesi, 1 pancar sökme makinesi 40 özel oto mevcuttur. Ayrıca 1marangoz ve 1 demirci atölyesi vardır. 138 dekar köy tarlası, köy konağı, selektör binası, 1 Kuran kursu ve6 dekar köy kavaklığı vardır. 5 derslikli okulu, 2 öğretmeni, 3 camisi, 3 imamı ve 3 imam evi vardır. Okuma oranı çevreye göre oldukça yüksektir. Aydın eski Milli Eğitim Md. ve bakanlık müfettişi Sami Koç, Müşavir Şükrü Koç, Hacttepe Ün. Onkoloji Profesörü Dr. Tezer Kutluk, Dr. İsmail Güner, Prof. Dr. Hasan Koç, Dr. Musa Ekin, Mimar Osman Çelik, Sefa İnan, müh. Osman Koçak, Dr. Emine Şen, Maliye Bakanlığı Uzmanı İsmail Erten köyün yetiştirdiği kişilerden bazılarıdır.
Bulcuk köyünün 3 km güneyinde, Bulcuk Çayının suları Kamışlı Çukur'da toplanarak, 1 000 dekarlık alanda sulama amaçlı bir gölet oluşturularak, milli park haline getirilerek 1995'te Milli Parklar kapsamına alınmıştır. Kamışlı Çukur Milli Parkı'nda, içme suyu, modern tuvaletler, çöp kutuları, piknik masaları, giriş kulübesi ve yağmur barınağı vardır. Kara çam ormanlarının büyüleyici doğal güzelliği ortamında, çadırlı kamp kurulabilir ve olta balıkçılığı yapılabilir.
Aşağı Mahalle ve Yukarı Mahalle olmak üzere 2 mahallede yaşayan sülale ad larından bazıları ;Haceliler, Adiller, Sarı Hüseyinler, Hacı Mustafalar, Seyit Aliler, Cabılar ve Haydarlar'dır. Köy odası geleneği devam etmektedir. Adillerin, Koca Süleymanların, Koca Muallimlerin, Mustanların odaları köye gelen misafirleri ağırlamaktadır. İçme suyu Çildirim mevkinden 1976'da kapalı şebeke ile getirilmiştir. Ayrıca 9 tane eski köy çeşmesi mahallelerde bu ihtiyacı karşılamaktadır. Kamışlı Çukur Orman İçi Dinlenme Yerinin, yeterince tanıtılamamış olması ve ilçemizden gelen piknikçilerin doğaya ve çevre temizliğine özen göstermemesi köyün önemli sorunlarıdır.
Internet ortamında Bulcuk köyü bağlantıları aşağıdadır:
Bulcuk köyü ile ilgili daha fazla bilgi için Bulcuk Platformu web sitesi adresi www.bulcuk.com
Bulcuk köyü ile ilgili daha fazla bilgi için köy web sitesi adresi www.bulcuk.net


Kaynaklar:
Beytullah Yıldırım / Ilgın Araştırmaları