..........EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIFLAR (5-A, 5-B) YIL SONU ZÜMRE TOPLANTISI

GÜNDEM
1............... Eğitim-Öğretim Yılının değerlendirilmesi.
2.Bu öğretim yılında karşılaşılan güçlüklerin tespiti.
3.Sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi.
4.Veli-okul işbirliği.
5.Devam-takip.
6.Sosyal etkinlikler.
7.2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı kitap seçiminin yapılması.

TUTANAK
15.06............ Cuma günü yapılan zümre öğretmenler toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1.Bu Eğitim-Öğretim Yılının kısa bir değerlendirilmesi yapıldı. Yapılan çalışmalar, derslerin işlenişi, planlar vb. üzerinde konuşuldu. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

2.Bu Eğitim-Öğretim Yılında karşılaşılan güçlükler tespit edilerek çözüm yolları tartışıldı. Bunlar;
a)Kaynak kitapların eksikliği konusunda fikir birliğine varıldı. Önümüzdeki Eğitim-Öğretim Yılında bu sorunun çözülmesi için gereken gayretin gösterilmesi kararlaştırıldı.
b)Veli-okul işbirliğinin zayıflığı tespit edilerek, seneye bu durumun devam etmemesi içim elden gelen gayretin gösterileceği söylendi.
c)Öğrencilerin derslere hazırlıksız gelmelerinden şikayet edilerek bu sorunun çözüm yolları arandı.
3.Sınıf kitaplıklarının durumu üzerinde konuşuldu. Sınıf kitaplıklarının yetersiz olduğu konusunda ortak yargıya ulaşıldı. Önümüzdeki Eğitim-Öğretim Yılında bu sorunun çözülmesi için gereken gayretin gösterilmesi kararlaştırıldı.
4.Veli-okul işbirliğinin önemi ve gereği üzerinde konuşuldu. Önümüzdeki Eğitim-Öğretim Yılında bu işbirliğinin daha da kuvvetlendirilmesi için neler yapılabileceği tartışılarak, bu konuda elden gelenin yapılması için ortak karar alındı.
5..........Eğitim-Öğretim Yılı devam- takip işlerine gereken itinanın gösterildiği, bu durumun önümüzdeki Eğitim-Öğretim Yılında da devam etmesi için gereken gayretin gösterileceği söylendi.
6............Eğitim-Öğretim Yılında sosyal etkinliklerin azlığından şikayet edilerek, çözüm yolları arandı. Bu meselenin okul idaresine iletilmesi kararlaştırıldı.
7...............Eğitim-Öğretim Yılında okutulacak kitaplar Milli Eğitim Yayınları ağırlıklı olmak üzere seçildi.
................... ..............
3/A Sınıf öğr müdür