EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İ LKÖĞRETİM OKULU
MÜZİK DERSİ SENE SONU ZÜMRESİ
TOPLANTI TARİHİ:1//,,,,,,
KARAR NO:3
TOPLANTI YERİ:MÜZİK ODASI
TOPLANTI SAATİ:10:00
GÜNDEM:
1-Açılış ve yoklama
2-Ive II Dönem başındaki zümre toplantılarında uygulanmak üzere alınan kararların ele alınması
3-I ve II Dönem yapılan zümrelerde alınan isabetli ve uygulanmasında yarar görülen kararların tespit edilmesi,devamları ve geliştirilmeleri hususunda ileriye dönük tavsiyelerin yazılması
4- Yıl sonu başarı ve başarısızlık yüzdelerinin tespit edilmesi ve bu sonuçlar ile hedeflenen yıllık başarı düzeyine ulaşılıp ulaşılamadığının tespiti
5-Derslerde tüm konuların bitirilip bitirilemediğinin tespiti ve ders kesim raporunun hazırlanıp idareye teslim edilmesi
6-Gelecek yıla dönük olarak alınması uygun görülen tedbirlerin görüşülmesi
7-Dilek –temenniler ve kapanış

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1 - Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Okulu Müzik Dersi Sene Sonu Zümresi okul müdürümüz ’ in başkanlığında müzik odasında SAAT 10:00 gündem maddelerinin okunması ile başladı…
2- I Ve II Dönem başındaki zümre toplantılarında uygulanmak üzere alınan kararların eksiksiz uygulandığı tespit edilmiştir ve başarılarından dolayı müzik öğretmenize aynı hassasiyeti önümüzdeki yıl da göstermesi hususunda okul müdürümüz teşekkürlerini iletti
3- Bu yıl yapılan tumba grup etkinliğinin ,halk dansların ve okul korosunun öğrenciyi motive ettiği görülmüş ve gelecek yıl da yapılması kararlaştırılmıştır
--Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri için seçilen öğrenci gruplarının aynı plan ve program dahilinde yetiştirme kursları ile sınava hazırlanmaları istendi ve plana eklenmesi uygun bulundu

Belirli gün ve haftalar da koro faaliyetlerinin aynı titizlikle devamı istendi
4- Müzik grubu derslerinde I Dönem elde başarının 2 dönemde % 100 olduğu gözlemlendi
Müzik Öğretmenimiz çocukların MÜZİK DERSİNİ ders olarak değil stres atma etkinliği olarak görmesinin verimi artırdığını artık çalgı çalmada korku yaşamadıklarını,halk danslarının uygulamalı olarak 8 sınıflarda ayrı bir beğeni oluşturduğunu ,marakas yapımını öğrenen öğrencilerinin orff eğitimine olan meraklarını artırdığını belirterek dersin baskı unsuru olmaması gerekli olduğunu okul idaresine belirtti…
5- Derslerde tüm konular müfredata uygun olarak planlandığı şekilde planlanan sürelerde bitirilmiştirHerhang i bir aksamanın olmadığı görülmüştür
Ayrıca konuları yetersiz bulduğumuz için halk dansı (folklör),marakas yapımı ve orff uygulamaları eklenmiştir…
6- Gelecek yıla yönelik Müzik Odası nın tekrar hazır oluşumunun sağlanması-,okulumuza ders amaçlarına uygun malzeme temininde kolaylık sağlanması istendi
okulumuz müzik öğretmeni artık evden çalgı taşımaktan yoruldum bu konuda okula ait bir korg is40 gibi klavye ye alınması konusunda titizlikle durdu

7-Okul müdürümüz yapılan özverili çalışmaların karşılığı olarak bütçemiz uygun oldukça yanınızda olacağız sözlerini söyledi
Okulumuza 21 vurmalı çalgı teminini sağlayan müzik öğretmenimize ayrıca teşekkürlerini iletti
9 adet tumba
3 adet yumurta marakas set
4 adet tef
3 adet derili tef
2 set zil takımı
21 vurmalı

Toplantımız yeni yılın daha verimli ve faal olması dileğiyle son buldu