2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ II.DÖNEM II. YAZILI DEĞERLENDİRME
ADI SOYADI : /05/2008
SINIFI :
NO :

Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını bulup işaretleyiniz.
1- İnsanların,hayvanların ve araçların yol üzerindeki hal ve hareketlerine ne ad verilir?
A) Ulaşım B)Trafik C) Karayolu D) Trafik kuralları

2-Trafiğin en önemli unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
A) Araç B) yol C) İnsan D) Trafik polisi

3- Aşağıdakilerden hangisinde oyun oynamak tehlikeli olabilir?
A) Trafiğe açık alanlarda B) Parklarda C) oyun yeri D) Bahçede

4-Emniyet kemeri ve çocuk güvenlik koltuğu ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)Güvenli bir yolculuk yapmamızı sağlar. B) Sıkıcıdır C) Koruyucudur D) güvenlidir.

5- Aşağıdakilerden hangisinde yolculuk yapmak güvenlidir?
A) Üzeri açık taşıtlarda B) Yük taşıtlarında C) Römorklarda D) Otobüslerde

6- Bir trafik kazası anında hangisini aramamız şart değildir?
A) 112 B) 155 C) 118 D) 156

7-Trafiğe kapalı oyun alanlarında bisiklet kullanırken hangisini yapmak tehlikelidir?
A) Yavaş kullanmak B) Dikkatli olmak C) Hız yapmamak D) Ellerimizi bırakmak

8- “Yayaların ve sürücülerin olumsuz davranışlarının sonuçları tehlikeli durumlar yaratır.” cümlesi hangi cümle ile tamamlanamaz?

a- Bu tür durumlar mal ve can kaybına neden olur. c- Olumlu ve yapıcı davranışlarda bulunuruz.
b- Bu durum insanların sakat kalmasına yol açabilir. d- Bunun için olumsuz davranışlarımızı düzeltmeliyiz.


“112, İlkyardım, Trafik, İnsan, Park” sözcüklerini aşağıdaki boşluklara uygun şekilde yerleştiriniz?

9- İnsanların,ve hayvanların ve araçların yol üzerindeki hal ve hareketlerine…………………… denir.

10- Trafiğin en önemli unsuru……………………….dır.

11- Oyun oynamak için………………a gidebiliriz.

12-Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahaleye …………………………………. denir.

13-Trafik kazası anında……………………. yi arayarak ambulans çağırabiliriz.
-Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” harfi koyunuz?

14-( ) Trafiğe kapalı oyun alanlarında bisiklet kullanırken kask,dizlik,dirseklik takmalıyız.

15-( ) Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahaleye ameliyat denir.

16-( ) Üstü açık araçlarda yük taşıtlarında yolculuk yapmak tehlikelidir.

17-( ) Emniyet kemeri takmak güvenli yolculuk yapmamızı sağlar.

18-( ) Trafik kazası anında olay yerine polis gelmez.19- Aşağıda bisiklet donanımı ve görevleri verilmiştir.Doğru eşleştirmeleri yapınız?

Fren
Far
Kedigözü
Sele
pedal
a- Bisikletin hızını azaltan veya bisikleti durduran sistem: far
b- Bisiklet sürücüsünün oturduğu yer : pedal
c- Geceleyin bisikletin sürücüler tarafından görülmesini sağlar:
ç-Karanlıkta yolu aydınlatan aygıt : sele
d-Tekerlekleri döndüren aygıt: fren

20- Bir trafik kazası anında yaralılar ilk önce nereye taşınmalıdır?
a-kendi evlerine b-en yakın sağlık kuruluşuna
c- en donanımlı hastanelere d- polis merkezine

21- Aşağıdakilerden hangisi yayalardan kaynaklanan trafik kazası sebebidir?
a- Öndeki aracı yakın takip etme b- Yorgun ve uykusuz araç kullanma
c-Taşıt yolunda dalgın ve dikkatsiz yürüme d- Geçiş hakkına uymama

22- Aşağıdaki davranışlardan hangisi çocukların yapmaması gereken yanlış davranışlardan biridir?
a- Hatalı park etme b- hatalı şerit değiştirme
c-araçların arkasından asılma d- emniyet kemeri takmak

23- Yaralıların yaşamını kurtarmak durumlarının kötüye gitmesini önlemek için olay yerinde ve eldeki olanaklarla yapılan uygulamaya ne denir?

a-tedavi b-ilk yardım c-sağlık görevi d-yaşam kurtarma

24 Yaralıda oluşan dış kanamaları durdurmak için ne yapılmalıdır?
a- Yaralı hemen hastaneye götürülür. b- Kanayan yer üzerine baskı uygulanır.
c- Yaralı yürütülerek hareket ettirilir. d- Kanayan yere ilaç sürülür.

25- I. Eğitimli insanlar yetiştirmek. .
II. Yolların bakım ve onarımını yapmak.
III. Teknik arızaları önlemek için araçlara bakım yaptırmak.
IV. Yol işaretlerinin eksiklerini tamamlamak.

Trafik kazalarının azaltılması için öncelikli olarak yapılması gerekenler hangisidir?
a- IV ve II b- III ve IV c-II, I ve III d- I, II, III ve IV

alıntıdır