GEDİKÖREN (NURIŞIK-NAVRIŞIK)
COĞRAFİ KONUMU: Konya ili Ilgın ilçesinin 7km. kuzeyinde yer alan Gedikören 38 derece,20dakika kuzey enlemleri ile 31derece 54dakika doğu boylamları arasında yer almaktadır.Ilgın Gölünün doğusunda,Fincan dere,Tekne dağı ve Domuz gediği arasındadır.Köyün güneyinde Ilgın, batısında Ilgın Gölü,kuzeybatısında Çavuşcugöl Beldesi,kuzeyinde Yorazlar Köyü,batısında ise Çömlekçi Köyü bulunmaktadır.
TARİHÇE: Köyün kuruluşu ile ilgili kesin bilgiler mevcut değildir. Köyün eski bir yerleşim yeri olduğunu,Arap mezarları Tokar dağı ve Gedik mevkisi ören yerlerinden anlamaktayız.Köyün eski adının Nurışık olduğu ama zamanla halk dilinde Navrışık olarak yerleştiği daha sonra bu ismin anlamsızlığı nedeniyle köyün adı Gedikören olarak değiştirilmiştir. Köy halkı Bayburt,Derbent,Çiğil,Balkı ve Kars’tan gelenlerden oluşmuştur.
İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ: Köyde klasik bir karasal iklim hüküm sürer; yazlar sıcak ve kurak,kışlar soğuk ve kar yağışlıdır.Bitki örtüsü bozkırdır,ağaçlık alan yok denecek kadar azdır.
NÜFUS VE YERLEŞME: 2007 yılı adrese dayalı nüfus sayımına göre köy nüfusu, 167 erkek 184 kadın toplam 351 kişidir. Yukarı ve aşağı mahalle olarak ikiye ayrılır. Yaklaşık 100 haneden oluşmaktadır.
SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAM: Köy ilçeye yakınlığı sebebiyle tüm ihtiyaçlarını Ilgın’dan karşılamaktadır.Bu yüzden fazla gelişememiştir.Hatta köyün yarısından fazlası sabah Ilgına gittiği için tabiri caizse, köy hayalet köye dönüşmektedir.Tabiki bunda köy halkının büyük bir kısmının Ilgında esnaf olması veya çeşitli iş kollarında ılgında çalışması önemli bir rol oynamaktadır.Köyde yedi adet köy konağı bulunmaktadır, ama bunlardan birisi dışındakiler işlevini yitirmiş durumdadır.Köyde bir cami ve bir imam bulunmaktadır.
Köyün ekonomisi hayvancılık başta olmak üzere tarıma dayanmaktadır.Köyde 500 adet büyükbaş 500 adet de küçükbaş hayvan bulunmaktadır.Günlük süt üretimi zaman zaman 2 bin tonu bulmaktadır.
Köy 690 dekarı sulak yaklaşık 10 bin dekar alanda tarım yapmaktadır. Sulama imkanını az olması nedeniyle verim oldukça düşüktür.Buğday,arpa,şeker pancarı,mısır,patates,sebze ve meyve başta gelen tarım ürünleri arasındadır.
EĞİTİM VE SAĞLIK: Köyde eğitim son yıllarda hızlı bir gelişme göstermektedir.Köyde 2005 yılında yapılan iki katlı ilköğretim okulunda köyün öğrencilerinin yanı sıra,Yorazlar,Tekeler, Dereköy ve Misafirli köyü öğrencileri de taşımalı olarak burada eğitim yapmaktadır.Okul 168 öğrenci, kadrolu 11 öğretmeni ve bir hizmetlisiyle eğitime devam etmektedir.Köyde hiçbir sağlık kuruluşu bulunmamaktadır.
ULAŞIM: Köy hizmetinde ulaşımı sağlayacak devamlı bir araç mevcut değildir.Ulaşım köylünün kendi özel araçlarıyla yapılmaktadır.
SONUÇ: Köyde elektrik,su ve telefon her evde bulunmaktadır.Yalnız cep telefonu çekmemektedir.Köyün en önemli sorunu kanalizasyondur.Bir diğer sorun köyiçi yollarının çok bozuk olmasıdır.Kanalizasyonun tamamlanıp,yollara kilitli taş döşenmesiyle köyün çehresi önemli ölçüde değişeceği kanısındayız.Ayrıca köyün güney ve doğusundaki tepelerin acilen ağaçlandırılması gerekmektedir.Bir başka sorun,belki biraz fazla şey istiyorum,ama yazmadan geçemeyeceğim;her köyde bulunan köylerin olmazsa olmazlarından,tezek parfümü.Hayvan gübrelerinin gelişi güzel köyün yakınlarında biriktirilmesi görüntü ve hava kirliliğine yol açmaktadır.


alıntıdır