2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TİCARET BORSASI İLKÖĞRETİM OKULU 5.SINIFLAR YIL SONU ZÜMRE TOPLANTISI


Toplantı No : 3
Toplantı Tarihi
: 17.06.2008
Toplantıda Bulunanlar : 5/A Sınıf Öğretmeni Muammer PALAZ

5/B Sınıf Öğretmeni Makbule AKSOY
5/C Sınıf Öğretmeni Hüseyin CANSU
Müdür Yardımcısı Ömerül Faruk BALKI

GÜNDEM
 • Açılış ve yoklama
 • Saygı duruşu İstiklal Marşı
 • 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılının değerlendirilmesi
 • Bu öğretim yılında karşılaşılan güçlüklerin tespiti
 • Sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi
 • Veli-okul işbirliği.
 • Devam-takip.
 • Sosyal kulüp faaliyetleri
 • Dilek ve temenniler

  TUTANAK
1. Açılış ve yoklama yapıldı.toplantıda 5/A sınıf Öğretmeni Muammer PALAZ,5/B SINIF Öğretmeni Makbule AKSOY,5/C sınıfı öğretmeni Hüseyin CANSU ile müdür yardımcısı Ömerül Faruk BALKI’nın hazır olduğu gözlendi.Ulu önder Atatürk ve aziz Türk büyükleri adına bir dakikalık saygı duruşunun ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
5/A sınıfı öğretmeni Muammer PALAZ 2007-2008 öğretim yılının başarılı bir şekilde geçirildiğini,konularının büyük oranda müfredata uygun bir şekilde tamamlandığını belirtti.
5/B sınıf öğretmeni Makbule AKSOY geçen yıldan beri yapılmakta olan deneme sınavları ve bilgi yarışmalarının öğrencileri motive ettiğini başarıyı arttırdığını bu nedenle önümüzdeki yıl da 4. ve 5.sınıflarda hatta 2 ve 3. sınıflarda da bu tür faaliyetlerin yapılmasında fayda olacağını söyledi.Bu görüş uygulanmak üzere kararlaştırıldı.
5/ C sınıfı öğretmeni Hüseyin CANSU’da verimli bir yıl geçirmenin karşılığı olarak Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavlarında 5.sınıflardan 5 öğrencinin bursluluğu kazanmasını beklediklerini söyledi.Müdür yardımcısı Ömerül Faruk BALKI bu tür başarılar geldikçe okulun cazip hale geleceğini, öğrencilerin olumlu şekilde etkileneceğini söyledi.
2. 5/A sınıfı öğretmeni Muammer PALAZ bu yıl da kitapların devlet tarafından verildiğini ders kitaplarının içerik olarak yetersiz kaldığının bilinmesine rağmen kaynak kitap teminlerin çıkarılan genelgelerle yasaklandığını tek kitaba bağlı olarak ders işlemenin sıkıntısını yaşadıklarını söyledi.5/C sınıfı öğretmeni Hüseyin CANSU okulda fotokopi makinesinin olmasının kendileri için bir şans olduğunu Muammer PALAZ’ın belirttiği eksikliği bir nebze ek kaynakları fotokopiyle dağıtarak gidermeye çalıştıklarını söyledi.5/B sınıfı öğretmeni Makbule AKSOY bu yıl yaşadığı en büyük zorluğun öğrencilerin büyük çoğunluğunun derse hazırlıksız gelmeleri olduğunu ,ek kaynakların alınmasının öğrencinin ilgisini arttırabileceğini söyledi. Müdür yardımcısı Ömerül Faruk BALKI velinin onayı olduktan sonra öğretmenlerin öğrencisine istediği kitabı alabileceğini ve buna da kimsenin karışamayacağını belirtti.

3. 5/A sınıfı öğretmeni Muammer PALAZ sınıf ve okul kitaplıklarının yetersiz olduğunu bunu giderebilmek adına öğrenciden para toplama ile bağış yolu ile kitaplar alıp bu açığı gidermeye çalıştığını söyledi. 5/C sınıfı öğretmeni Hüseyin CANSU aynı sorunları kendisinin de yaşadığını kitap sayılarının arttırılması gerektiğini söyledi. 5/B sınıf öğretmeni Makbule AKSOY gelecek yıl öğrenciyi biraz daha zorlayıp her ay birer kitap aldırabileceklerini söyledi. Bu görüş benimsenip kararlaştırıldı.
4. 5/A sınıfı öğretmeni Muammer PALAZ bu okula ilk geldiğinde yaptığı ilk veli toplantısına katılımın % 50 olduğunu ,şimdilerde ise bu aranın çok büyük oranda değiştiğini ancak toplantılarla sınırlı kaldığını ,toplantı harici zamanlarda gelen velinin çok az olduğunu söyledi.Gelen velilerin de genelde başarılı öğrencilerin velisi olduğunu belirtti.
5/C sınıfı öğretmeni Hüseyin CANSU velinin okula gelmesinin okul başarısına bağlı olduğunu ,başarı arttıkça velinin kendiliğinden işin içinde olacağını düşündüğünü söyledi.
Müdür yardımcısı Ömerül Faruk BALKI başarının yanında sosyal etkinliklerin de veliyi okula çekebileceğini sportif faaliyetler,tiyatro,sergi …gibi etkinliklerin okulu daha cazip hale getireceğini düşündüğünü belirtti.Bu görüş uygulanmak üzere kararlaştırıldı.
5. Müdür yardımcısı Ömerül Faruk BALKI bu yıl faaliyete geçen e-okul sistemiyle devamsızlıkların veli tarafında internetten izlenebildiğini bu şekilde kendilerinin ve öğretmenlerin yükünün de azaldığını belirtti. 5/B sınıf öğretmeni Makbule AKSOY birinci kademe öğrencilerinde zaten devamsızlık sorununun pek olmadığını ama yine de ilerisi için bu sistemin öğrenciyi disipline ettiğini söyledi.

6. 5/C sınıfı öğretmeni Hüseyin CANSU sosyal kulüp faaliyetlerinin istenildiği şekilde yürütülemediğini ,öğretmenlerin üzerinde aşırı kırtasiye yükünün bulunduğunu, sosyal kulüp faaliyetlerinin de bu yükü çoğalttığını söyledi.


5/A sınıfı öğretmeni Muammer PALAZ bir ders saati içinde 1 den 5’e kadar sınıflarla etkinlik yapmanın çok zor olduğunu, rehberlik ve sosyal etkinlik saatinin kaldırılarak yerine Matematik dersinin eklenmesinin daha iyi olacağı görüşünde olduğunu söyledi.

7. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olamadığından Müdür yardımcısı Ömerül Faruk BALKI toplantıya katılan öğretmenler teşekkür ederek toplantıyı bitirdi.
ALINAN KARARLAR

 • Her yıl yapılan deneme sınavları ve Bilgi Yarışmalarının 2. ve 3. sınıflar düzeyine indirgenerek her yıl düzenli olarak yapılmasına,
 • 5.sınıflarda DPY_B sınavına girecek öğrencilerin sayılarının arttırılması için motive edici çalışmalar yapılmasına,
 • Ders kitaplarının yetersizliğinden dolayı veli görüşü de alınarak yardımcı kaynak kitaplarının teminine gidilmesine,
 • her öğrencinin her ay birer tane kitap alıp sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesine,
 • Velilerin okula ilgisini arttırmak için sosyal ve sportif faaliyetlerin düzenlenmesine,
 • Devamsızlık bilgilerinin okul idaresi ile işbirliği içinde olup düzenli olarak işlenmesine,
 • Rehberlik ve sosyal Faaliyetler dersinin kaldırılması yönünde alınan tavsiye kararının okul idaresi nezdinde üst makamlara iletilmesine karar verildi.

Muammer PALAZ Makbule AKSOY Hüseyin CANSU
5/A Sınıf Öğretmeni 5/B Sınıf Öğretmeni 5/C Sınıf Öğretmeni

Ömerül Faruk BALKI
Müdür Yardımcısı

alıntıdır