Atılım Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.
Çukurova Üniversitesi
Çağ Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Doğuş Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Gebze Yüksek Teknoloji Enst.
Hacettepe Üniversitesi
Haliç Üniversitesi
Harran Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi
İzmir Yüksek Tek. Enstitüsü
İstanbul Ticaret Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Işık Üniversitesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
K.Maraş Sütçü İmam Ünv.
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Kadir Has Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Kültür Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Mimar Sinan Üniversitesi
Muğla Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Osmangazi Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Süleyman D. Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Ufuk Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Zonguldak Karaelmas Ünv.