GEÇİT KÖYÜ

İlçemizin 12 km güneybatısında ,Yassıardıç ve Dedeşamı tepelerinin arasından geçen Battal deresinin etrafında, verimli ve dar bir arazi üzerinde kurulmuş orman köylerimizden biridir.150 hanede 574 nufus yaşamaktadır.Köyün kuruluş tarihi hakkında kesin bilgiler olmamasına rağmen,Selçuklular Dönemine kadar uzanan köklü bir geçmişi olduğu bilinmektedir.Vakıflar Müdürlüğü Yayınlarında H.1074-M.1666 yılında Medresenam Köyünden,Hacı Yusuf Efendi ,Geçit köyündeki değirmeninin 1/12 sehmini Mahmuthisar Tekkesi’nin hatibine vakfettiği yazılıdır.Örenler ve İğdeli mevkileri ayrıca şimdiki okulun üzerinde bulunduğu köyiçi mevki köyün ören yerleridir.Bu bölgelerden bulunan Tarihi kalıntılardan keramik parçaları ve içine rahatlıkla 2 kişinin sığabileceği küpler, köyün İslamiyet öncesi dönemlere ait bir yerleşim birimi üzerine kurulduğunu göstermektedir.1584 yılı Padişah 3. Murat Döneminde Osmanlı Vergi kayıtlarına göre Geçit Köyü’nün 3500 Akçe vergi ödediği tespit edilmiştir.Kerpiçten yapılmış,toprak damlı, 2 katlı ,alt katı ahır ve samanlık; üst katı konut olarak kullanılan,bazıları birbirine bitişik evlerde yaşayan halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.Arazi darlığı nedeniyle dışarı çok göç veren ve okuma oranı çevreye göre çok yüksek olan köylerimizden biridir. Geleneklerine bağlılıkları ile dikkati çeken Geçit Köyü’nün bayramlarda nüfusu 2 000’i geçer.Selektör binası,150 aboneli telefon santrali olan köyde her hanede bir traktör vardır.Apdelevi,Öteyaka (Boğaz), Orta Mahalle ve Babaküstü olmak üzere 4 mahallesi vardır. İbişler, Nazikler, Eskiciler, Karalılar,Kör Aliler, Hacı Efendiler ,Üselekler,Hacı Eminler,Demir Aliler, Yetimler, Tıngırlar ,Cadalılar,Çakallar, Mustuklar, Mavuşlar, Paşalar ve Külcüler;hemen hepsi birbiri ile akraba olan köyde yaşayan sülale adlarından bazılarıdır.3 sınıflı okulu, 2 öğretmeni,1 cami, 1 imamı bulunan köyde,okuma oranı oldukça yüksektir. K.T.Ü.-Prof. Dr. Orhan ÇİFTÇİ,Prof. Dr. Heran ÇİFTÇİ, Albay Suat EKİZ,Yüzbaşı Atilla ŞEN,Dr. Rıza KÜÇÜK, Albay Şenel KARACA, Yüzbaşı Akın DENİZ ,Dr. Kazım BALKAN , Hakim Eren YENİCE ,Müh. Ahmet KOÇAK ,Gürsel ESKİCİ, Mimar Necdet ESKİCİ, Av. Nurgül KÜÇÜK , Geçit köyünün yetiştirdiği kişilerden bazılarıdır. Ayrıca; 60 civarında öğretmen, 50 civarında emniyet görevlisi,55 civarında astsubay,50 ‘ye yakın yüksek okul mezunu genç, devlet dairelerinde çalışan 250 civarında memur ve adlarını hatırlayamadığımız diğer yüksek tahsillileri ile dikkati çeken Geçit Köyü’müzden bahsederken ;Eğitim seviyesinin yüksek olmasında büyük katkıları bulunan,aynı köyden değerli öğretmenlerimiz; Şükrü ÇİFTÇİ, Nafiz GÜVEN, Mevlüt ÇİFTÇİ , Muammer İBRADI ,Muhsin İBRADI , İsmail ESKİCİ, K.Lütfi YELKEN ,Sadettin ÜNLÜ , Hasan YELKEN başta olmak üzere adını sayamadığımız eğitimcilerimizi şükranla anmadan geçemeyeceğiz.Köy odası geleneği devam etmektedir. Her sülalenin bir odası vardır. Köyodaları,gelen misafirleri ağırlamanın yanında, bayramlaşma yeri ,“ölü evi”ne gelen erkeklerin taziyetlerini bildirdikleri ve düğün odası olarak kullanılan mekanlardır. Öksenlerin oda, Başoda, Hacıvendilerin oda , Apdelevinin oda, Kadın Evinin oda, Apılların oda, Duduların oda,İbişlerin oda, Balkosmanların oda, Tıngırların oda ...bu odalardan bazılarıdır.Geçit köyümüzde,bu odaların giderlerini karşılamak üzere, her odanın ayrı ayrı vakıf arazileri vardır.Köy çeşmelerinin suyu ,Balkı yakınlarındaki Uyuz pınarından(Çeşme başı) gelir.Kapalı şebeke içme suyu köy kenarındaki Çayır Harmanı’ndan gelmektedir. Battal Deresi’nden kaynaklanan sel baskınlarının önlenmesi,kanalizasyon yapımı,arazi sulama kanallarının yapılması,gölet yapımı,kıraç arazilere derin kuyu vurulması köyün belli başlı sorunlarıdır.

KÖYÜN GELENEKSEL ÖZELLİKLERİ: Köyde düğün başlamadan önce ,oda daveti yapılarak yemek verilir.Odaya verilecek misafirleri ağırlayacak olan odasahibi davetlilere,sabun ve havlu dağıtılır.Oğlan evinden bir kişi abdest alıp 2 rekat namaz kıldıktan sonra “Dede Şamı”ndankozak getirir.Bu kozak düğün ekmeği yapılırken tandırda yakılır.Cumartesi günü “Tıraş Yemeği”ile damat tıraş edilerek çalgı ve düğüncüler eşliğinde “Düğün Odası”na getirilir.Odada imam ve köyün büyükleri tarafından dualarla damatlık ceket giydirilir. Cumartesi akşamı kıza kınası yakılır.O gün kız arkadaşları ile yatar .Sabah gün ağarmadan damat ve sağdıcın gözetiminde tüfek atarak ve türkü eşliğinde çaya kına yıkamaya giderler.Kız elinin kınasını yıkar ,birkaç madeni para bırakılır ve dönülür. Pazar günü gelin geldikten sonra verilen nikah yemeğine misafirlerin yanısıra bütün köy halkı davetlidir.

alıntıdır