(MİTHATİYE-DELİKÖY-HARMANYAZI) :
Konya ili Ilgın ilçesine bağlı olan Harmanyazı Köyü:Ilgın'ın 10 km. güneybatısında, Sultan dağları eteklerinde Deli çayvadisinde kurulmuştur. Köyün tarihi hakkında kesin bilgiler olmamaklabirlikte, köy çevresinde İlkçağ Hıristiyanlık öncesi dönemlere aitmezarlar bulunmaktadır. 19. yüzyıl başlarında köyün güneybatısındaki Medresenam Köyü'nün dağılmasından sonra çevre köylerden de gelenlerlebirlikte kurulmuş olduğu anlatılmaktadır. Tarih öğretmeni ŞahabettinMETİN'in araştırmalarına göre 1850 yıllarında 24 hane olduğubilinmektedir. Osmanlı döneminde köye ilk gelen kişinin adının “Veli”olduğundan dolayı köyün adının zamanla değiştirilerek “Deliköy” olduğusöylenmektedir. Cumhuriyet döneminde Mithatiye olan köyün adı 1964yılında Harmanyazı olarak değiştirilmiştir. Ayrıca köyün hudutlarıiçerisinde yer alan ve dağıldığı bilinen Havuşlu(Mecidiye) Köyü'nün arazisi,Harmanyazı Köyü'ne ait olup, halkın bir kısmının eski Havuşlu Köyü'ndengeldiği bilinmektedir. Eskiden iki katlı, toprak damlı, kerpiç olanevler, şimdi kiremit çatılı modern evlere dönüşmüştür. 2000 de yapılan nüfus sayımına göre 917 nüfüsü vardır. Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Kıraçarazilerde DSİ'nin açtığı derin kuyular ile sulu tarım gelişmektedir.10000 dekar arazinin 3 000 dekarında sulu tarım yapılmaktadır. Çevreköylere nazaran dışarıya az göç veren, bu nedenle nüfusu ve ekonomikdüzeyi giderek gelişen köyümüzde 100 traktör, 3 biçer, 6 kamyon, 20civarında özel otomobil ve her evde telefon vardır. Orman Müdürlüğüköyün çevresinde ağaçlandırma çalışmaları yapmıştır. Köy halkıfidanlığa sahip çıkmakta ve geliştirmektedir. Kısa bir gelecekte güneyiorman olan köyün, kuzeyi de orman halini alacaktır. 8 derslikliilköğretim okulu, 10 öğretmeni, 2 camisi, 2 imamı, 1 Kur'an Kursu veköykonağı olan köyde, sağlık evi var, personeli yoktur. Beyşehir-Ilgınasfaltından batıda Doğanhisar'a kadar asfaltlanmış olan yolunkenarları, köy çeşmelerinin mevcut olduğu çevrenin piknikalanlarındandır. Harmanyazı Köyü'nde köy odası geleneği devametmektedir. Hese Efendinin oda, Hacıların oda, Hacı Osmanların oda,Mecitlerin oda köye gelen misafirleri ağırlamaktadır. Aşağı ve Yukarımahallede Hacılar, Azizler, Hacı Osmanlar, İmamlar, Hatıplar, Yusuflarve Nafiler lakaplarıyla anılan sülâlelerin yaşadığı köyde okuma oranıçevreye göre azdır. Sapdere ve Arpalı dere mevkilerindeki kaynaklardangelen su, kapalı şebeke ile her eve dağıtılmıştır. Kanalizasyonteşkilatının yapılması, köy içindeki sokakların düzenlenmesi, sağlıkevi personelinin temin edilmesi köyün önemli sorunlarındandır.

alıntıdır