Ilgın'ın İklimi
İlçemizin denizden yüksekliği 1030 m dir. İç Anadolu bölgesinde bulunması itibariyle Karasal(Step)iklim hüküm sürer. Yazları sıcak ve kurak kışları soğuk ve yağışlı geçer.
Yağışlar kış aylarında kar sonbahar ve ilkbahar aylarında yağmur olarak yağar. Kışın kuzeyden esen poyrazın, güneybatısından esen Lodosun (Kabayel) etkisi fazlaca görülür. Bazen bu rüzgarlar fırtına şekline dönüşür. Yıllık yağış ortalaması 480 mm civarındadır.
Ilgın'ın Bitki Örtüsü...

İlçemizin bitki örtüsü tipik İç Anadolu bitkisi örtüsü olan bozkırlardır. Bozkırlar genelde ilkbahar aylarında yeşerir haziran ayı sonlarında sararırlar.
İlçemizin güneyinde yer alan Sultan dağlarının uzantısı Kem bos, Bey konak, Bulcuk, Çiğil, Dığrak, Gök budak, Balkı dağlarında ormanlık alanlara rastlamak mümkündür. Ormanlarımızda genelde karaçam,ardıç,meşe türleri mevcuttur. Ayrıca akarsu boylarında bol miktarda söğüt ve kavak ağaçları bulunur.

Ormanlarımızdan yıllık 700 ton civarında kereste ve odun elde edilir. 12.000 hektarlık orman arazimiz Ilgın Orman İşletme Müdürlüğü denetimi ve gözetimindedir. 20.900 hektarlık alanı çayır ve meralar, 127.344 hektarlık bir alanında kültür arazisi kaplamaktadır.