Ilgın ilçesi İç Anadolu bölgesinin güney batısı bölümünde yer alan Konya iline bağlı şirin bir ilçedir.
İlçe merkezi Konya'dan 87 km kuzey batıda geniş bir ova üzerine kurulmuştur. İlçe hudutları 37 derece 17 dakika enlem (kuzey paralelleri) 31 derece 55 dakika boylam (Meridyenleri) arasında 1029 rakımlı şirin bir ilçedir.

İlçemizin doğusunda Kadınhanı batısında Akşehir, Doğanhisar,Tuzlukçu, Kuzeyinde Yunak, güneyinde Derbent, Beyşehir, Hüyük ilçeleri yer almaktadır. İlçenin jeolojik yapısını kalker tabakalar dağlık bölgelerde linyit damarları oluşturmaktadır. Ayrıca ilçemizde bulunan sıcak su kaynağı da jeolojik açıdan ayrı bir önem taşımaktadır.

Arazi 1 bölge deprem kuşağı üzerinde oturmaktadır. İki fay hattı mevcuttur. 1fay hattı Çiğil bölgesinden gelip kaplıca dağı eteklerinden güneye doğru Çavuşcugöl kasabasına doğru uzanmaktadır. İkinci fay hattının Sivri ve Tekne dağlarının eteklerini takip ederek yine Çavuşcugöl kasabası ve Haremi linyit işletmelerine uzanmaktadır.

Deprem literatüründe ilçemizde büyük çapta depremin 1943 yılında olduğu göze çarpmaktadır. Depremin olduğu yıllarda Ilgın merkezden çok Argıt hanı ve Çavuşcugöl kasabasında az miktarda hasar tespiti mevcuttur.

alıntıdır