İlçemizde büyüklü küçüklü dereler mevcuttur, bunların pek çoğu kar ve yağmur suları ile beslenir. Kışın ve ilkbaharda bol su taşımalarına rağmen yaz aylarında kuru birer dere yatağından ibarettirler.
Ilgın Çavuşçu Gölü : Ilgın'ın 3 km kuzeybatısında yer alır.5547 hektarlık bir alanı kapsayan Ilgın Ovası sulama projesinin gerçekleştirir. Doğanhisar çayı, Çiğil dere si ile beslenir denizden yüksekliği 1019 m. derinliği 2-10 metre arasında değişir. Alanı 51 km karedir. Fakat bu alan yılların yağış durumuna göre değişir. Sazan balığıyla ünlü dür. Atlatnı ovasını da sulama kanallarıyla sulama kapsamı içine almaktadır.

Aşağıçiğil Deresi : Konya'nın Derbent ilçesindeki dağlardan doğar buna çiftliközü pınarları da katılır Aşağı Çiğil ve Kirazlı deresini geçince Gökbudak ve Dığraktan gelen Sıçan suyunu bünyesine alır. Aşağı Çiğil ,Balkı kasabası ,Geçit ,Göstere köyü ve İlçemizin içinden geçerek Çavuşçugöl'e dökülür.

Mahmuthisar Çayı : Gökçe yurt ve Bey konak dağlarındaki pınarlardan doğar Mahmut hisar'da bulunan Yeşil göl ile beslenir. Bey konak, Mahmut hisar, Sadık köyü, El deş, Ağalar ve Zaferiye köylerini sular. Çavuşçugöl ‘den gelen Atlantı sulama şebekesi ile birleşir.

Deli Çay : Doğanhisar çayı ve Battal deresi de denilen Deli çay Doğanhisar ilçesindeki dağlardan doğar. Argıt hanı Koyuncu bölgesinden geçer Reşadiye ve Çavuşcugöl kasabasındaki arazileri sulayarak Çavuşçugöl'e dökülür.

Bulcuk Deresi : Gökçe yurt kasabası ile Bulcuk dağları arasındaki pınarların birleşmesinden meydana gelir.

Mecidiye Köyü Göleti : Ilgın İlçesinin 10 km güneybatısında, Mecidiye köyünün de 1-1,5 km güneybatısındadır. 5470 dekarlık bir alanı sulamaktadır. Aynalı sazan balığı üretilir.

Bulcuk Göleti : Ilgın'ın 16 km güneyindedir. Kozlu dağı ve Bulcuk dağlarının pınarlarıyla beslenir. Sulu tarımda kullanılır. İlçemizin en güzel ormanlık mesire alanlarından biridir.