İlçemiz, Ilgın ovası adı verilen geniş bir düzlük üzerine kurulmuştur.
Kuzey ve güney yönlerinden dağlarla çevrilidir. Batıda Argıthanı ovası Kuzeyde Büyükoba ovası ilçemizin en verimli topraklarını oluşturur.